Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке формирования налогового кредита по НДС на основании налоговой накладной, если электронная цифровая подпись, которая налагается на такую налоговую накладную при ее регистрации в ЕРНН, инициалы и фамилия лица, которое ее составило, принадлежат разным лицам и о ошибочном составлении и регистрации в ЕРНН лишней налоговой накладной на операцию

О порядке формирования налогового кредита по НДС на основании налоговой накладной, если электронная цифровая подпись, которая налагается на такую налоговую накладную при ее регистрации в ЕРНН, инициалы и фамилия лица, которое ее составило, принадлежат разным лицам и о ошибочном составлении и регистрации в ЕРНН лишней налоговой накладной на операцию   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.02.2016 р. № 2363/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про надання інформації

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
   
   Питання 1. Щодо порядку формування податкового кредиту з ПДВ на підставі податкової накладної, якщо електронний цифровий підпис, що накладається на таку податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), та ініціали і прізвище особи, яка її склала, належать різним особам.
   
   Пунктом 201.1 статті 201 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН.
   
   Форма і Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957.
   
   Правила реєстрації податкових накладних в ЄРПН встановлені Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246 (далі - Порядок N 1246).
   
   Згідно з пунктом 5 Порядку N 1246 постачальник (продавець) складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.
   
   Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника.
   
   Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає контролюючому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи.
   
   Відповідно до пункту 13 Порядку N 1246 платник податку за окремим запитом може отримувати з ЄРПН інформацію щодо податкової накладної та/або розрахунку коригування у формі витягу, який, зокрема, містить відомості про прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи, яка склала податкову накладну/розрахунок коригування.
   
   Отже, з урахуванням встановлених правил заповнення та реєстрації податкових накладних електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, та ініціали і прізвище особи, яка склала податкову накладну, повинні належати одній особі, якій делеговано право підпису податкових накладних.
   
   Разом з тим невідповідність електронного цифрового підпису, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в ЄРПН, ініціалам і прізвищу особи, яка склала податкову накладну, не може бути єдиною підставою для невизнання податкового кредиту за такою податковою накладною.
   
   Звертаємо увагу, що з 01.01.2016 Законом України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" внесено зміни до статті 210 ПКУ, згідно з якими у разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.
   
   Податкова накладна, що містить помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцем сум податку до податкового кредиту.
   
   Питання 2. Щодо помилкового складання та реєстрації в ЄРПН зайвої податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в ЄРПН платник податку, з метою виправлення допущеної помилки, має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг з дотриманням визначених термінів реєстрації.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, що застосовувався до кінця 2015 року, був затверджений наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 N 966 (далі - Порядок N 966).
   
   До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку. Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.
   
   Отже, в податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній та/або розрахунку коригування. З огляду на зазначене, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній та/або розрахунку коригування, не підлягають відображенню в декларації.
   
   Питання 4. Щодо дати отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, яка зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ.
   
   Згідно з підпунктом 9 пункту 3 та підпунктом 5 пункту 4 розділу V Порядку N 966, подання додатка 1 до податкової декларації з ПДВ "Розрахунок коригування сум податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1)" (далі - додаток 1 до декларації) є обов'язковим при заповненні рядків 8.1 - 8.2.3, 8.4 - 8.4.2, 16.1 - 16.1.6 податкової декларації з ПДВ.
   
   Відповідно до форми додатка 1 до декларації у разі коригування податкових зобов'язань та/або податкового кредиту згідно зі статтею 192 ПКУ у графі 7 таблиць 1, 2, 3 зазначається дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.
   
   Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, то суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.
   
   Пунктом 3 Порядку N 1246 визначено, що розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платникові податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:
   
   постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;
   
   отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).
   
   Тобто, якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання покупцем розрахунку коригування, зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до ЄРПН є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня (абзац четвертий пункту 201.10 статті 201 ПКУ).
   
   З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем. Таким чином, дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.
   
   Отже, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем.
   
   Щодо питання 3 та 5 звернення повідомляємо, що згідно з пунктом 5 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957, облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку. Не допускається складання платником ПДВ за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером. Відповідно до пункту 9 Порядку N 1246 факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами є однією з причин відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації в ЄРПН.
   
   Додатково зазначаємо, що інформації, викладеної у питаннях 3 та 5 звернення, недостатньо для надання детальної відповіді. Отже, з метою надання належної відповіді на вказані питання пропонуємо платнику податку звернутися до контролюючого органу з детальним описом ситуації.
   
    
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
    
   

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26819 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам