Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О вступлении в силу постановления Кабинета Министров Украины от 22.04.2015 N 235

О вступлении в силу постановления Кабинета Министров Украины от 22.04.2015 N 235   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 28.05.2015 р. N 18900/7/99-99-24-03-01-17    
(додатково див. лист ДФСУ від 30.06.2015 р. N 23345/7/99-99-24-03-01-17)
   
Митницi ДФС

   
Про набрання чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015 N 235

    Для використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015 N 235 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 травня 2008 р. N 446" (додається), яка набирає чинностi з дня опублiкування, крiм пункту 2 змiн, затверджених цiєю постановою, який набирає чинностi через 30 днiв з дня її офiцiйного опублiкування (опублiкована 07.05.2015 в газетi "Урядовий кур'єр").
   
    Звертаємо увагу, що з набранням чинностi пункту 2 змiн, Порядок митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї в Українi, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2008 N 446 (далi - Порядок), визначатиме особливостi митного оформлення контрольованих товарiв, що помiщуються у митний режим iмпорту, якщо такi товари:
   
    ввозяться юридичними особами та призначенi для продажу (реалiзацiї) на митнiй територiї України;
   
    ввозяться громадянами на митну територiю України та пiдлягають декларуванню з поданням митної декларацiї, передбаченої для пiдприємств;
   
    належать до транспортних засобiв, вузлiв, агрегатiв та частин до них.
   
    Таким чином, у разi митного оформлення товарiв, що помiщуються у митний режим iмпорту та ввозяться юридичними особами, i якi призначенi для продажу (реалiзацiї) на митнiй територiї України або не призначенi для продажу (реалiзацiї), мета ввезення товарiв на митну територiю України визначатиметься шляхом заявлення про це в митнiй декларацiї або iншому документi, що вiдповiдно до законодавства може використовуватися замiсть митної декларацiї для декларування товарiв у митний режим iмпорту.
   
    У разi декларування з використанням митної декларацiї контрольованих товарiв, що ввозяться юридичними особами:
   
    а) якi призначенi для продажу (реалiзацiї) в графi 44 пiд кодом "5111" або "5114" зазначається iнформацiя про сертифiкат вiдповiдностi або свiдоцтво про визнання вiдповiдностi;
   
    б) якi не призначенi для продажу (реалiзацiї)
   
    в графi 44 iнформацiя про сертифiкат вiдповiдностi або свiдоцтво про визнання вiдповiдностi не зазначається;
   
    до внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 N 1011, у графi 44 пiд кодом "5506" зазначається номер та дата повiдомлення декларанта про те, що товар, який ввозиться на митну територiю України та помiщується у митний режим iмпорту, не призначений для продажу (реалiзацiї) на митнiй територiї України, з проставленням перед кодом документу "5506" символу "d".
   
    Також звертаємо увагу, що вiдповiдно до Порядку та частини восьмої статтi 374 Митного кодексу України товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 10000 євро, що пересилаються (перемiщуються) на митну територiю України в мiжнародних поштових вiдправленнях, мiжнародних експрес-вiдправленнях, у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, а також товари (крiм пiдакцизних), незалежно вiд їх фактурної вартостi, що перемiщуються на митну територiю України у вантажних вiдправленнях, пiдлягають митному оформленню з поданням митної декларацiї, передбаченої законодавством України для пiдприємств, а також, у тому числi, сертифiкатiв вiдповiдностi чи свiдоцтв про визнання вiдповiдностi у випадках, установлених законодавством України для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, незалежно вiд мети ввезення таких товарiв, iз зазначенням в митнiй декларацiї в графi 44 пiд кодом "5111" або "5114" iнформацiї про такi сертифiкати або свiдоцтва.
   
    Згiдно з Порядком та статтею 27 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" новi i такi, що були у користуваннi, транспортнi засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi або фiзичними особами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до чинного законодавства i є контрольованими товарами незалежно вiд мети ввезення таких товарiв.
   
    Додаток: на 2 арк.
   
   Заступник Голови
К.I. Лiкарчук

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам