Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об экономической деятельности на территории СЭЗ "Крым"

Об экономической деятельности на территории СЭЗ "Крым"   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.12.2014 р. N 9825/6/99-99-19-02-02-15
   
   Про економічну діяльність на території ВЕЗ "Крим"

   Державна фіскальна служба України розглянула лист <...> щодо практичного застосування норм Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" і повідомляє.
   
   Питання 1. Щодо податкової реєстрації суб'єктів господарювання із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим"
   
   Відповідно до положень п. 45.2 ст. 45 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
   
   Особливості функціонування вільної економічної зони "Крим" під час тимчасової окупації її території визначено ст. 12 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" (далі - Закон N 1636), відповідно до якої:
   
   • з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрація осіб, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя;
   
   • така податкова реєстрація може бути відновленою після евакуації особи на іншу територію України згідно із ст. 15 Закону у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань оподаткування, або внаслідок завершення строку тимчасової окупації.
   
   З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону N 1636 наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. N 1127, зареєстрованим в Мін'юсті 17.11.2014 р. за N 1453/26230 (далі - Наказ N 1127), внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 14.12.2010 р. N 1588.
   
   Відповідно до п. 3 Наказу N 1127 протягом місяця з дня набрання цим наказом чинності забезпечується:
   
   1) переведення на обслуговування таких платників податків:
   
   • до Генічеської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Херсонській області - платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України (крім платників податків, які перебувають на обліку в контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків, та відокремлених підрозділів тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України);
   
   • до контролюючих органів державної фіскальної служби за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб - платників податків, які на момент набрання чинності цим наказом мали місцезнаходження на тимчасово окупованій території України і є відокремленими підрозділами тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків;
   
   2) направлення в установленому порядку до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців даних про зміну контролюючого органу платників податків, зазначених у підпункті 1 цього пункту.
   
   При цьому платники податків, які мають місцезнаходження (місце проживання) на тимчасово окупованій території України, обліковуються з ознакою "суб'єкт вільної економічної зони "Крим" (п. 4 Наказу N 1127).
   
   Якщо такими платниками податків є відокремлені підрозділи тих юридичних осіб, що мають місцезнаходження на іншій території України або перебувають на обліку в контролюючих органах, які здійснюють супроводження великих платників податків, то такі відокремлені підрозділи перебувають на обліку в контролюючих органах за основним місцем обліку відповідних юридичних осіб.
   
   Враховуючи наведене, місцезнаходженням юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів), які підпадають під дію Закону N 1636, вважається місцезнаходження таких юридичних осіб (їх відокремлених підрозділів) відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
   
   Питання 2. Порядок оподаткування доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) на території ВЕЗ "Крим"
   
   Відповідно до вимог частини 1 п. 12.3 ст. 12 Закону N 1636 під час тимчасової окупації податок на прибуток підприємств не справляється з доходів, отриманих юридичними особами (їх відокремленими підрозділами) на тимчасово окупованій території, операцій та/або з інших об'єктів оподаткування (в тому числі об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням) на тимчасово окупованій території.
   
   Згідно з вимогами частини 10 п. 12.3 ст. 12 Закону N 1636 платники податку на прибуток підприємств, які мають відокремлені підрозділи на території ВЕЗ "Крим", та платники зазначеного податку із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", які мають відокремлені підрозділи на іншій території України, не можуть сплачувати податок на прибуток підприємств на консолідованій основі.
   
   При цьому будь-які доходи з джерелом їхнього походження з території ВЕЗ "Крим", одержані фізичною, юридичною особами, прирівняними до резидентів, оподатковуються за правилами, встановленими для іноземних доходів (частина 7 п. 12.3 ст. 12 Закону N 1636).
   
   Тобто результати діяльності юридичної особи із місцезнаходженням на іншій території України та її відокремленого підрозділу із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим" обліковуються окремо, причому доходи і витрати такого відокремленого підрозділу не враховуються у складі доходів і витрат головного підприємства.
   
   Відокремлені підрозділи із місцезнаходженням на іншій території України, що є структурними підрозділами юридичної особи із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", здійснюють самостійно сплату податку на прибуток як окремі платники цього податку на такій іншій території України.
   
   Питання 3. Консолідована сплата платниками, що мають структурні підрозділи на території ВЕЗ "Крим"
   
   Щодо порядку застосування платниками податку, що мають структурні підрозділи на території ВЕЗ "Крим", положень Кодексу про консолідовану сплату податку на прибуток з урахуванням вимог Закону N 1636 ДФС на адресу територіальних органів листом від 03.12.2014 р. N 13127/7/99-99-19-02-01-17 направлено податкову консультацію, яку розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.
   
   Питання 4. Щодо особливостей оподаткування доходів, що сплачуються резидентами на користь осіб із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим"
   
   Згідно із п. 5.3 ст. 5 Закону N 1636 фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), та юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.
   
   Особливості оподаткування нерезидентів встановлені ст. 160 Кодексу.
   
   Пунктом 160.2 ст. 160 Кодексу визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), зобов'язані утримувати податок з таких доходів за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати.
   
   Перелік доходів, які слід розуміти під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, встановлений у п. 160.1 ст. 160 Кодексу. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного у ст. 160 Кодексу, несуть платники податку, які провадять відповідні виплати (п. 152.8 ст. 152 Кодексу).
   
   При цьому до таких нерезидентів порядок міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, визначений п. 103.1 ст. 103 Кодексу, не застосовується.
   
   Таким чином, виплата доходів, визначених п. 160.1 ст. 160 Кодексу, особам із місцезнаходженням на території ВЕЗ "Крим", підлягає оподаткуванню із застосуванням відповідних ставок податку (п. 160.2 - 160.7 ст. 160 Кодексу) без застосування правил міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, визначений п. 103.1 ст. 103 Кодексу.
   
   Питання 5. Щодо визнання операцій контрольованими
   
   Статтею 5 Закону N 1636 визначено, зокрема, що на території ВЕЗ "Крим" не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені ст. 9 Кодексу.
   
   При цьому взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із ст. 39 Кодексу. Юридична особа (відокремлений підрозділ), яка мас податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.
   
   Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.
   
   Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами.
   
   Крім того, на підставі пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими вважаються господарські операції, однією із сторін яких виступає нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.
   
   При цьому господарські операції визнаються контрольованими, якщо загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік (пп. 39.2.1.4 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   Таким чином, операції, здійснені з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим" та досягли вартісного критерію, визначеного пп. 39.2.1.4 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими незалежно від того, чи є така особа пов'язаною, чи ні.
   
   Оскільки для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу), то для визначення вартісного критерію контрольованих операцій з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", враховуються операції окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. У звіті про контрольовані операції за 2014 рік платник податку повинен зазначити контрольовані операції з такими особами, здійснені з 27.09.2014 р. по 31.12.2014 р.
   
   <...>
   
   
   Голова
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам