Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об обязательном применении технических регламентов

Об обязательном применении технических регламентов   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.07.2015 р. N 23741/7/99-99-24-03-01-17

(відкликано листом ДФСУ від 28.09.2015 р. N 35569/7/99-99-24-03-01-17)
   
Митницi ДФС

   
Про обов'язкове застосування технiчних регламентiв

    У доповнення до листiв Мiндоходiв вiд 27.06.2014 N 15380/7/99-99-24-01-10-17 та вiд 03.07.2014 N 15805/7/99-99-24-01-10-17 повiдомляємо.
   
    Згiдно iз вимогами статтi 14 Закону України "Про захист прав споживачiв" та Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753, Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754, Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 755, з 01.07.2015 митне оформлення iмпорту товарiв, якi пiдпадають пiд дiю
   
    1) Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753, Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755, здiйснюється на пiдставi:
   
    а) декларацiї про вiдповiднiсть або
   
    б) заяви щодо медичних виробiв особливого призначення (для медичних виробiв, виготовлених на замовлення, а також для медичних виробiв, призначених для клiнiчних дослiджень) або
   
    в) наявностi товару в Державному реєстрi медичної технiки та виробiв медичного призначення (до 1 липня 2016 р. - для медичних виробiв, строк дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю яких необмежений чи закiнчується пiсля 1 липня 2016 р; до закiнчення строку дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю - для медичних виробiв, строк дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю яких закiнчується до 1 липня 2016 року).
   
    2) Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 p. N 754, здiйснюється на пiдставi:
   
    а) декларацiї про вiдповiднiсть або
   
    б) наявностi товару в Державному реєстрi медичної технiки та виробiв медичного призначення (до 1 липня 2016 р. - для медичних виробiв, строк дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю яких необмежений чи закiнчується пiсля 1 липня 2016 р; до закiнчення строку дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю - для медичних виробiв, строк дiї свiдоцтва про державну реєстрацiю яких закiнчується до 1 липня 2016 року).
   
    У зв'язку з цим, до внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 N 1011, у графi 44 пiд кодом "5507" зазначається номер та дата заяви виробника або його уповноваженого представника щодо медичних виробiв особливого призначення.
   
    Факт державної реєстрацiї медичного виробу засвiдчується наявнiстю у графi 44 митної декларацiї пiд кодом "5062" iнформацiї про свiдоцтво про державну реєстрацiю медичного виробу або пiдтвердження про державну реєстрацiї медичної технiки та виробiв медичного призначення.
   
    При цьому надсилаємо:
   
    - узагальнений перелiк з кодами згiдно з УКТЗЕД медичних виробiв, якi пiдпадають пiд дiю технiчних регламентiв, погоджений з Державною службою України з лiкарських засобiв (лист вiд 22.06.2015 N 8493-1.2/5.2/17-15), в якому, зокрема, наведено випадки, за яких в декларацiях про вiдповiднiсть мають бути зазначенi-сертифiкати вiдповiдностi, що видаються призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi.
   
    - перелiк призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї вимогам технiчних регламентiв.
   
    Додатки до листа Мiндоходiв вiд 27.06.2014 N 15380/7/99-99-24-01-10-17 з перелiками медичних виробiв, якi пiдпадають пiд дiю технiчних регламентiв, та призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi вiдкликаються.
   
    Додаток: на 20 арк.
   
   Заступник Голови
К.I. Лiкарчук

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26680 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам