Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения показателей финансовой отчетности банков для исчисления объекта обложения налогом на прибыль

Относительно применения показателей финансовой отчетности банков для исчисления объекта обложения налогом на прибыль   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.07.2015 р. N 16713/5/99-99-19-02-02-16
   
   Про розгляд листа

   Державна фіскальна служба України розглянула лист Національного банку України щодо застосування показників фінансової звітності банків для обрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток і повідомляє.
   
   Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.
   
   Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма якого встановлена Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 N 73, містить окремий рядок "Фінансовий результат до оподаткування" (прибуток - рядок 2290 або збиток - рядок 2295). Такий фінансовий результат до оподаткування є різницею між визнаними за звітний період доходами та витратами та не включає інший сукупний дохід.
   
   Для відображення банком аналогічного показника діяльності за звітний період передбачено рядок "Прибуток/(збиток) до оподаткування" у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банка (Звіті про прибутки і збитки, якщо він складається окремо), форма якого визначена Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373 (далі - Інструкція).
   
   До складу іншого сукупного доходу відносяться статті доходів і витрат, що не визнаються у складі прибутку або збитку, а саме: результати переоцінки основних засобів та нематеріальних активів, накопичені курсові різниці від перерахунку фінансової звітності господарської одиниці за межами України, результати переоцінки фінансових активів у портфелі банку на продаж, результати переоцінки хеджування грошових потоків, частка іншого сукупного доходу асоційованої компанії, актуарні прибутки (збитки) за пенсійними планами з визначеними виплатами.
   
   Державна фіскальна служба України погоджується з тим, що значення рядка "Прибуток/(збиток) до оподаткування" Звіту має використовуватися банками як фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) з метою обрахунку об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, оскільки саме показники Звіту про прибутки та збитки відображають досягнуті фінансові результати діяльності, у той час, як показники іншого сукупного доходу використовуються для прогнозування можливих майбутніх фінансових результатів.
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
29027 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам