Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно применения положений Закона Украины от 12.08.2014 г. № 1636-VII «О создании свободной экономической зоны« Крым » и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины»

Относительно применения положений Закона Украины от 12.08.2014 г. № 1636-VII «О создании свободной экономической зоны« Крым » и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины»   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.05.2015 р. № 18299/7/99-99-19-01-01-17
   
   Про надання інформації

   Державна фіскальна служба України відповідно до листа Міжрегіонального головного управління ДФС — Центрального офісу з обслуговування великих платників від 13.03.2015 № 1375/10/28-10-06-10 щодо застосування положень Закону України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон № 1636) у межах компетенції повідомляє.
   
   
   До питання 1
   
   Відповідно до Закону № 1636 створено вільну економічну зону «Крим» (далі — ВЕЗ «Крим»), функціонування якої на період тимчасової окупації здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом II «Перехідні положення» цього Закону.
   
   Відповідно до пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс) на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі — Закон № 1207) норми Кодексу мають застосовуватися з урахуванням особливостей, визначених Законом № 1636.
   
   У межах ВЕЗ «Крим» створюється вільна митна зона (пункт 3.2 статті 3 Закону № 1636), що за своїм функціональним типом згідно із статтею 430 Митного кодексу України (далі — МКУ) є одночасно вільною митною зоною комерційного (забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків), сервісного (забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, модернізації, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин та промислового (переробка (виробництва) товарів) типу.
   
   Території вільних митних зон вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території України (пункт 2 статті 9 МКУ).
   
   Діяльність платників на території вільної економічної зони прирівнюється до діяльності нерезидентів за межами митної території України.
   
   Для цілей застосування податкового та митного законодавства договори, укладені між суб'єктами господарювання із місцезнаходженням (місцем проживання) на території ВЕЗ «Крим» та іншими суб'єктами господарювання, є документами, що використовуються замість зовнішньоекономічних договорів (пункт 6.5 статті 6 Закону № 1636).
   
   Будь-які податки, нараховані/сплачені на території ВЕЗ «Крим», не враховуються при визначенні податкових зобов'язань та витрат на іншій території України (підпункт 6 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636).
   
   Підпунктом 3 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636 встановлено, що з 1 червня 2014 року вважається анульованою податкова реєстрація осіб, які станом на 31 травня 2014 року мали місцезнаходження (місце проживання) та перебували на обліку в контролюючих органах на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя.
   
   Таким чином, суб'єкти господарювання, які зареєстровані на території ВЕЗ «Крим» і не перереєструвалися на іншу територію України, з 1 червня 2014 року втратили статус платників податку на додану вартість, не мають права на складання податкових накладних та не подають податкову звітність.
   
   Що стосується права на податковий кредит в період до 01.06.2015 року при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг у контрагентів, що були зареєстровані платниками в АР Крим та м. Севастополі то таке право виникало на підставі податкової накладної, складеної продавцем товарів/послуг відповідно до порядку заповнення податкової накладної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
   Поряд з цим зазначаємо, що згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів (складених за правилами ведення бухгалтерського обліку), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
   
   
   До питання 2
   
   Відповідно до підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Кодексу операції з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.
   
   Засади організації та діяльності автомобільного транспорту визначені Законом України від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт» (далі — Закон № 2344), який регулює відносини між автомобільними перевізниками, замовниками транспортних послуг, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пасажирами, власниками транспортних засобів, а також їх відносини з юридичними та фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності, які забезпечують діяльність автомобільного транспорту та безпеку перевезень.
   
   Статтею 1 Закону № 2344 визначено, що:
   
   внутрішні перевезення — перевезення пасажирів та/чи вантажів територією України без перетину державного кордону України;
   
   міжнародні перевезення пасажирів і вантажів — перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону.
   
   Відповідно до пункту 1 Закону № 1207 тимчасово окупована територія України (АР Крим та місто Севастополь) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
   
   Отже, операції платників податків з постачання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом між територією ВЕЗ «Крим» та іншою територією України оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків.
   
   
   До питання 3
   
   Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону № 1636, який набрав чинності з 27.09.2014, на території вільної економічної зони «Крим» діє особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, у тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої та зовнішньої міграції фізичних осіб.
   
   ВЕЗ «Крим» запроваджується на десять повних календарних років, починаючи з дня набрання чинності Законом № 1636 (пункт 2.1 статті 2 Закону № 1636).
   
   Згідно з пунктом 5.3 статті 5 Закону № 1636 фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», з метою оподаткування прирівнюються до нерезидента.
   
   Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, з метою оподаткування прирівнюються до резидента.
   
   Витрати юридичної особи, прирівняної до резидента, що були понесені на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняною до нерезидента, включаються до складу витрат такої особи у сумі, передбаченій пунктом 161.2 статті 161 Кодексу для офшорних компаній (у розмірі 85 відс. вартості цих товарів (робіт, послуг) (пункт 5.11 статті 5 Закону № 1636).
   
   Разом з цим функціонування ВЕЗ «Крим» під час режиму тимчасової окупації її території здійснюється з урахуванням особливостей, визначених розділом П «Перехідні положення» Закону № 1636 (пункт 2.2 статті 2 Закону № 1636).
   
   Зокрема, підпунктом 8 пункту 12.3 статті 12 розділу II «Перехідні положення» Закону № 1636 встановлено, що під час тимчасової окупації справляння податків і зборів, єдиного соціального внеску та застосування реєстраторів розрахункових операцій відносно території ВЕЗ «Крим» діють з урахуванням того, що під час тимчасової окупації норми пункту 5.11 статті 5 Закону № 1636 не застосовуються.
   
   Отже, під час тимчасової окупації витрати платника податку на прибуток — юридичної особи, прирівняної до резидента, понесені на оплату вартості товарів (робіт, послуг), поставлених особою, прирівняною до нерезидента, включаються до складу витрат такого платника на загальних підставах за правилами, встановленими розділом III Кодексу, без урахування норми пункту 5.11 статті 5 Закону № 1636.
   
   
   До питання 4
   
   Роз'яснення щодо сплати податку на прибуток у разі наявності відокремлених підрозділів із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» надано листом ДФС від 03.12.2014 № 13127/7/99-99-19-02-01-17.
   
   
   До питання 5
   
   Статтею 5 Закону № 1636 визначено, зокрема, що на території ВЕЗ «Крим» не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Кодексу.
   
   При цьому взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно із статтею 39 Кодексу. Юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», з метою оподаткування прирівнюються до нерезидента.
   
   Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, встановлено підпунктом 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу.
   
   Згідно з підпунктом 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами — нерезидентами.
   
   Крім того, на підставі підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу контрольованими вважаються господарські операції, однією із сторін яких виступає нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.
   
   При цьому господарські операції визнаються контрольованими, якщо загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний звітний календарний рік (підпункт 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 Кодексу).
   
   Таким чином, операції, здійснені з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим» та досягли вартісного критерію, визначеного підпунктом 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, визнаються контрольованими, незалежно від того, чи є така особа пов'язаною, чи ні.
   
   Оскільки з метою податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (підпункт 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 Кодексу), то для визначення вартісного критерію контрольованих операцій з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», враховуються операції окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 1 січня по 31 грудня 2014 року. У звіті про контрольовані операції за 2014 рік платник податку зобов'язаний зазначити контрольовані операції з такими особами, здійснені з 27.09.2014 по 31.12.2014.
   
   
   До питання 6
   
   Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України є складовою рентної плати та належить до загальнодержавних податків та зборів (підпункт 9.1.11 пункту 9.1 статті 9 Кодексу).
   
   Статтею 5 Закону № 1636 встановлено, зокрема, що на території ВЕЗ «Крим» не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Кодексу.
   
   При цьому територія ВЕЗ «Крим» не поширюється на виключну морську економічну зону України (пункт 1.3 статті 1 Закону № 1636).
   
   Згідно з пунктом 254.3 статті 254 Кодексу об'єктом оподаткування рентною платою за користування радіочастотним ресурсом України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.
   
   Отже, на період запровадження (дії) ВЕЗ «Крим» не справляється рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України за ширину смуги радіочастот загального користування, що використовується у межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
   
   
   До питання 7
   
   Законом № 1636 передбачені положення про виведення податкової інформації про суми податкового боргу платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим» в окремий (позабалансовий) облік. Однак на сьогодні питання залишається не вирішеним у зв'язку з відсутністю механізму зарахування сплати податків за місцем реєстрації платника податків в рахунок погашення податкового боргу з територіальною належністю до ВЕЗ «Крим».
   
   
   До питань 8 та 9
   
   Відповідно до пункту 5.9 статті 5 Закону № 1636 на території ВЕЗ «Крим» можуть справлятися місцеві податки та збори, визначені статтею 10 Кодексу, з урахуванням норм цієї статті.
   
   З 1 січня 2015 року плата за землю належить до місцевих податків (пункт 10.1 статті 10 Кодексу) як складова податку на майно.
   
   Разом з цим відповідно до підпунктів 11, 12 пункту 12.3 статті 12 Закону № 1636 під час тимчасової окупації:
   
   не застосовуються, починаючи з першого числа місяця, в якому набрала чинності Резолюція № 68/262 Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 27 березня 2014 року про підтримку територіальної цілісності України, фінансові та штрафні санкції за порушення вимог порядку подання, обчислення, правильності заповнення податкових декларацій (податкової звітності) та повноти сплати сум податків і зборів до платників податків, які станом на початок тимчасової окупації мали місцезнаходження на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
   
   зупиняється застосування дії норм статей 59, 60, 87 — 101, 124, 126 і 129 Кодексу до платників податків із місцезнаходженням на території ВЕЗ «Крим».
   
   Водночас повідомляємо, що наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів» (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1453/26230) внесено зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300).
   
   Питання визначення рахунків сплати податків і зборів належить до компетенції Державної казначейської служби України. Довідково повідомляємо, що інформація про реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до адміністративно-територіального устрою України оприлюднена на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki).
   
   Голова
Р. М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам