Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно определения хозяйственных операций контролируемыми

Относительно определения хозяйственных операций контролируемыми   
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ - ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.09.2013 р. N 6924/10/06.2-20

   
   Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів - Центральним офісом з обслуговування великих платників на виконання завдання Міністерства доходів і зборів України від 10.09.2013 р. N 17603/7/99-99-19-03-02-17 було розглянуто лист від 15.08.2013 р. N 11588/15, за результатом його розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо таке.
   
   1. Щодо визначення господарських операцій контрольованими між державними підприємствами, державним підприємством та іншими суб'єктами господарської діяльності із часткою державної власності у статутному капіталі 20 і більше відсотків
   
   Перелік господарських операцій, які визнаються контрольованими, визначено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ).
   
   Згідно з пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ контрольованими операціями є:
   
   господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
   
   господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які:
   
   задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
   
   застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
   
   сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року;
   
   не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.
   
   Контрольованими операціями на підставі пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ є операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України. Цей перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.
   
   У разі коли в державі (на території) реєстрації такого нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довідка (або її нотаріально засвідчена копія), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі його реєстрації, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує податкову і митну політику, у строки, визначені пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ для подання звіту про контрольовані операції (пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ).
   
   При цьому операції, передбачені у пп. 39.2.1.1 і пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік (пп. 39.2.1.4 п. 39.2 ст. 39 ПКУ).
   
   Визначення поняття "пов'язані особи" наведено в пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ. Так, зокрема, відповідно до пп."а" пп. 14.1.159 ст. 14 ПКУ пов'язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків.
   
   Жодних застережень та/або виключень щодо державних підприємств зазначеним підпунктом ПКУ не встановлено.
   
   Відповідно до п. 5.1 ст. 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 ПКУ.
   
   Інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (п. 5.3 ст. 5 ПКУ).
   
   Поняття юридичної особи наведено в статті 80 глави 7 підрозділу 2 розділу II Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). Зокрема, відповідно до частини першої ст. 80 глави 7 підрозділу 2 розділу II ЦКУ юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
   
   Відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213, підприємства державного, комунального секторів економіки - це підприємства, що діють на основі лише державної або комунальної власності, а також господарські товариства, державна або комунальна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, що забезпечує державі або органам місцевого самоврядування право вирішального впливу на їх господарську діяльність.
   
   Враховуючи вищевикладене, державні підприємства та інші суб'єкти господарської діяльності із часткою державної власності у статутному капіталі 20 і більше відсотків для цілей трансфертного ціноутворення можуть вважатись пов'язаними особами.
   
   2. Щодо визначення першого звітного періоду за контрольованими операціями
   
   Відповідно до пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 ПКУ для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.
   
   Відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 ПКУ платники податків (крім Національного банку України), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати звіт про контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
   
   Тобто звіт про здійснювані контрольовані операції за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року слід буде подати до 1 травня 2014 року.
   
   Також повідомляємо, що проекти регуляторних актів Міністерства доходів і зборів України та Кабінету Міністрів України оприлюднюються на офіційному веб-порталі Міндоходів України (www.minrd.gov.ua) у розділі "Регуляторна політика", а також на сторінках офіційного видання Міндоходів України "Вісник Міністерства доходів і зборів України".
   
   
   Заступник начальника
   
Л. Гнатко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам