Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

Об изменении сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров и введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте   

Правління Національного банку України
   
   П О С Т А Н О В А
   
   від 16.11.2012 р. № 475


   
   м. Київ
   
   
   

Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті


   
   
Зареєстровано
   в Міністерстві юстиції України
   16 листопада 2012 р. за № 1921/22233

   
   Відповідно до статті 387 Господарського кодексу України, статей 7, 25, 44, 45 Закону України “Про Національний банк України”, статей 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, розділів ІІ та ІІІ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, а також з метою підтримки стабільності валютного ринку України та врівноваження платіжного балансу України Правління Національного банку України постановляє:
   
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), що додаються.
   
   2. У другому реченні пункту 3.1 глави 3 Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231 (зі змінами), слова “в повній сумі” виключити.
   
   3. Установити, що розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів, передбачені в статтях 1 та 2 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, повинні здійснюватися у строк, що не перевищує 90 календарних днів.
   
   4. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами (далі – вимога щодо обов’язкового продажу).
   Розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають згідно з абзацом першим цього пункту обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, у тому числі безпосередньо Національному банку України, встановлюється окремим розпорядчим документом Національного банку України.
   
   5. Вимога щодо обов’язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2002 року за № 841/7129 (зі змінами)], та у російських рублях.
   
   6. Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в іноземній валюті, на які поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2603 (далі – розподільчий рахунок).
   
   7. Суб’єкт міжбанківського валютного ринку України (суб’єкт ринку) зобов’язаний здійснити обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті згідно з вимогами цієї постанови та у встановленому Національним банком України розмірі:
   без доручення клієнта;
   не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок.
   
   8. На час дії цієї постанови інші нормативно-правові акти Національного банку України діють в частині, що не суперечить цій постанові.
   
   9. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України – до відома їх клієнтів.
   
   10. Прес-службі (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування цієї постанови в газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” протягом трьох днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України.
   
   11. Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.).
   
   12. Постанова набирає чинності з наступного робочого дня після дня її офіційного опублікування. Пункти 3 – 8 цієї постанови діють протягом 6 місяців з моменту набрання чинності цією постановою.
   
   
   Голова
   С. Г. Арбузов
   
   
   
   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   Постанова Правління
   Національного банку України
   16.11.2012 № 475
   
   Зареєстровано
   в Міністерстві юстиції України
   16 листопада 2012 р.
   за № 1921/22233

   
   
   

Зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою


   
   1. У розділі ІІІ:
   
   1.1. У пункті 7 слова “протягом п’яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок,” замінити словами “не пізніше ніж на наступний робочий день після дня зарахування на розподільчий рахунок”.
   
   1.2. В абзаці третьому пункту 8 слова “протягом п’яти робочих днів (починаючи з дня зарахування їх на розподільчий рахунок)” замінити словами “не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок”.
   
   1.3. В абзаці другому пункту 13 слова “протягом п’яти робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок” замінити словами “не пізніше ніж на наступний робочий день після дня їх зарахування на розподільчий рахунок”.
   
   
   
   Директор Генерального департаменту
   грошово-кредитної політики
   
   О. А. Щербакова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам