Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


26.02.21
1890 6

Право на амортизацію для ФОПів

Адвокат Морозов Адвокат / судовий захист / спори з контролюючими органами

Фізична особа-підприємець має право вести облік основних засобів з використанням П(С)БО7

18 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи № 816/926/17, адміністративне провадження №К/9901/993/17 (ЄДРСРУ № 95010069) досліджував питання щодо права на амортизацію для ФОПів.

П. 138.3.1 ст. 138 ПК Украйни передбачено, що розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, підпунктами 138.3.2-138.3.4 цього пункту. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п.п. 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом. Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (п.п. 177.4.7 п. 177.4 ст. 177 ПКУ).

Частиною першою статті 51 Цивільного кодексу України встановлено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування має право (за власним бажанням) вести облік основних засобів з використанням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 зі змінами (далі – П(С)БО 7).

Амортизація основних засобів у разі переходу фізичної особи - підприємця із спрощеної системи на загальну систему оподаткування нараховується з місяця, що настає за місяцем переходу на загальну систему оподаткування та закінчується – з наступного місяця після реалізації (вибуття) або безоплатній передачі об’єктів.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (далі основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

З аналізу наведених норм вбачається, що фізична особа-підприємець має право вести облік основних засобів з використанням П(С)БО 7.

Пунктом 4 П(С)БО 7 визначено, що первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Сума залишкової вартості визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації (зносу).

За змістом пунктів 23-25, 30 П(С)БО 7 нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об`єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об`єкта основних засобів та нематеріальних активів. Суму нарахованої амортизації відображають збільшенням суми витрат і зносу основних засобів.

Відповідно до підпункту 17.1.3 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платник податків має право обирати самостійно, якщо інше не встановлено цим Кодексом, метод ведення обліку доходів і витрат.

З системного аналізу наведених норм вбачається, що платник має право здійснювати облік основних засобів, та у зв`язку з цим включати до витрат витрати у вигляді амортизаційних відрахувань за основними засобами, які використовуються ним у підприємницькій діяльності, самостійно обравши метод ведення обліку доходів і витрат.

ВИСНОВОК: Наведеним спростовується твердження податкового органу про відсутність у ФОП права включати до витрат амортизаційні відрахування.

 

P.s. Але, таке право виникає у ФОПів лише в разі ведення ним бухгалтерського обліку балансової вартості основних фондів (транспортних засобів) та за умови фактичного отримання доходу завдяки використанню таких основних фондів.

Коментарі
  • Шурик
26.02.21 10:28

Так то ж суд, при чём тут падаткова со своим хозяином Зеленским. Они полностью всё положили и на Конституционный и на Верховный суды.

Відповісти
  • 555
26.02.21 11:14

Шурик, да при чем тут Зеленский? амортизацию у ФОП на общей системе  налоговая не хотела признавать еще годах так в 2000

Відповісти
  • Абзац
26.02.21 16:03

 555, принаймні з 2007 року, те що я пам"ятаю....

Відповісти
  • х
26.02.21 13:29

На дворе 2021г.  налоговая не признает амортизацию у ФОП на общей системе.

Відповісти
  • Абзац
26.02.21 16:03

х, шо..?! серйозно? з 2017 року по ПКУ дозволили, крім об"єктів подвійного призначення, а з червня 2020 року вже вантажне ато прибрали із об"єктів подвійного призначення. Як не дозволють, якщо є судова практика, що можна навіть амортизувати ОЗ придбані до 01.01.2017р.?!

Відповісти
  • Федор
01.03.21 15:28

Абзац,Хотел об этом пунктике тоже написать, и при чем тут тогда  Стандарт 7?, если у Фопа общесистемника есть отдельный пункт этому посвященный весьма предметно?  ) суды бухгалтерскую мат часть точно не понимают или понимают не тут !

Відповісти
фото автора У фокусі
Винокуров Дмитро ФОП: як не платити ЄСВ за 1 квартал 2021 року?...
79182 57
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам