Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.11.17
28554 2 Друкувати

Щодо внесення змін до Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Інформуємо про те, що 05 жовтня 2017 року Верховною Радою України був прийнятий у другому читанні і в цілому проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень. На сьогоднішній день Закон підписаний Президентом. Основна частина змін набере чинності з 2018 року.

Законопроект розроблений Міністерством фінансів в рамках виконання зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо наближення законодавства України в сфері бухгалтерського обліку до законодавства Європейського Союзу у відповідній сфері.

З метою приведення норм національного законодавства до положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС зміни до Закону передбачають:

- розширення сфери застосування міжнародних стандартів фінансової звітності шляхом законодавчого закріплення їх обов'язкового застосування великими підприємствами і підприємствами, які здійснюють видобуток корисних копалин загальнодержавного значення;

- встановлення для цілей складання фінансової звітності критеріїв віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх і великих підприємств;

- вдосконалення порядку подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі і її оприлюднення разом з аудиторським висновком для публічних підприємств.

Законом запроваджено нові визначення термінів, які раніше не застосовувалися:

- підприємства, що становлять суспільний інтерес - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства , які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств;

- звіт про управління - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності;

- таксономія фінансової звітності - склад статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксономія фінансової звітності затверджується Міністерством фінансів України.

Законом визначено класифікацію підприємств:

- мікропідприємства - показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 350 000 євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 000 євро, середня кількість працівників - до 10 осіб;

- малі - які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг) - до 8 мільйонів євро, середня кількість працівників - до 50 осіб;

- середні - які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - до 20 мільйонів  євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів  євро, середня кількість працівників - до 250 осіб;

- великі - які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв: балансова вартість активів - понад  20 мільйонів  євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів  євро, середня кількість працівників - понад  250 чоловік.

Звертаємо увагу на важливу зміну -  з 2018 року перестає діяти принцип обачності. Даний принцип був широко застосован при проведенні податкових перевірок і навіть, якщо законодавством були дозволені ті чи інші моменти (припустимо віднесення спірних сум до складу витрат з податку на прибуток), податкова посилаючись на принцип обачності бухгалтером не визнавала ті чи інші операції.

Частина 2 статті 9 Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" доповнено новим абзацом такого змісту: "Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції".

Фінансова звітність може бути складена не тільки в національній валюті - гривні, а й додатково перерахована на вимогу користувачів в іноземну валюту.

Для мікропідприємств, малих підприємств, непідприємницьких товариств і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Звіт про управління стає невід'ємною частиною фінансової звітності і повинен подаватися разом з нею, в порядку та строки, встановлені Законом. У разі подання консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Звіт про управління не подають мікропідприємства і малі підприємства. Середні підприємства, в звіті про управління, мають право не відображати нефінансову інформацію.

З 1 січня 2018 року підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією і не відноситься до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не поширюється заборона на поширення статистичної інформації. Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних і фізичних осіб в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Підприємства зможуть подавати уточнену фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності.

Першим звітним періодом, за який підприємства, зобов'язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають право подавати фінансову звітність, складену за таксономії фінансової звітності починаючи з 2018 року.

 

Адвокат Олена Пущенська

Юридична фірма «АНК»

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • ок
06.11.17 11:48

Почему в консультации ничего не сказано об обязательном аудиторском заключении при обнародовании финотчетности крупными и средними предприятиями?

Відповісти
  • Оля
06.11.17 14:50

А де в провінції візьмемо аудиторів,даже колишні податківці попробували працю за кордоном- то зараз і слухати не хочуть за роботу в Україні,приїдуть провідати рідних і знову за кордон.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам