Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


27.11.17
8425 2 Друкувати

Важливі аспекти застосування податкової соціальної пільги

 1. Застосування податкової соціальної пільги

Отримання (застосування) податкової соціальної пільги (далі – ПСП) платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – платник податку) регулюється статтею 169 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ).

З урахуванням норм ст.169 ПКУ платник податку має право на  зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати на суму ПСП.

ПСП відповідно до п.п.169.2.1 ПКУ застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

Згідно з п.п.169.2.2 ПКУ для отримання ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі – заява про застосування пільги).

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначено постановою Кабмін від 29.12.2010 р. № 1227 (далі – ПКМУ №1227).

 2. Обмеження щодо отримання податкової соціальної пільги

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (абз.1 п.п.169.4.1 ПКУ). У 2017 році ця сума дорівнює 2 240,00 грн.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених п.п.169.1.2 та п.п.«а» і «б» п.п.169.1.3 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Підпунктом 169.2.3 ПКУ визначено, що ПСП не може бути застосована до:

• доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;

• заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;

• доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

ПСП до заробітної плати державних службовців застосовується під час її нарахування до завершення нарахування таких доходів без подання відповідних заяв, зазначених у п.п.169.2.2 ПКУ, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

3. Порядок та підстави застосування ПСП у 2017 році

 

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатко-вуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО

Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн.

Розмір ПСП, %

Розмір ПСП, грн.

Підстава

для отримання ПСП

Документи, які необхідно надати роботодавцю для застосування ПСП відповідно до ПКМУ №1227

Для будь-якого платника податку

2240,00

50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року

800,00

пп.169.1.1

п.169.1 ст.169

ПКУ

заяву про застосування пільги

Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років

Для одного з батьків – 2240,00 х кількість дітей віком до 18 років;

для другого з батьків – 2240,00

100

800,00 х кількість дітей віком до 18 років

пп.169.1.2 п.169.1 ст.169

ПКУ

 

1) заяву про застосування пільги;

2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи

документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені

відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

3) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років

2240,00

150

1200,00 х кількість дітей віком до 18 років

п.п.«а»

пп.169.1.3

п.169.1 ст.169 ПКУ

1) заяву про застосування пільги; 2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; 3) копію паспорта. Крім цього, - вдова (вдівець): копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть; - опікун, піклувальник:копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування.

 

Для цілей цього пункту одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником

вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної п.п.«а» п.п.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі,

зареєстрованому згідно із законом

Особа, яка утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років

2240,00

150

1200,00 х кількість дітей-інвалідів віком до 18 років

п.п.«б»

пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги;

2) копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;

3) копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

4) пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16

до 18 років;

5) медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому

порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує

дитину-інваліда віком)

Для платника податку, який є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

 

2240,00

150

1200,00

пп.«в» пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги 2)копію посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка:

¨громадянина (громадянки), який (яка) постраждав (постраждала)

внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату

перереєстрації,а також вкладкою встановленого зразка;

¨учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» та записом про дату перереєстрації;

¨громадянина (громадянки), евакуйованого (евакуйованої) у 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б; ¨громадянина (громадянки), який (яка) постійно проживав (проживала) у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Уряду України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.1989 №224) , категорії 2 серії Б;

3) особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію

Для платника податку, який є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом

2240,00

150

1200,00

п.п.«г» пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

заяву про застосування пільги

Для платника податку, який є інвалідом I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена п.п.«б» п.п.169.1.4 ПКУ

2240,00

150

1200,00

п.п.«ґ» пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги

2) копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної

експертизи

 

Для платника податку, який є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

2240,00

150

1200,00

п.п.«д» пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги

2) копію акта Президента України про призначення

зазначеної стипендії

Для платника податку, який є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни (далі – ДСВ), на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у п.п.«б» п.п.169.1.4 ПКУ

2240,00

150

1200,00

п.п.«е» пп.169.1.3

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги

2) копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують

участь у бойових діях у період після ДСВ

 

Для платника податку, який є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»

2240,00

200

1600,00

п.п.«а» пп.169.1.4

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги

2) копію орденської книжки Героя України, Героя

Радянського Союзу або Героя Соціалістичної праці або

3) копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки

4) інші документи, що підтверджують

присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя

Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу»

Для платника податку, який є учасником бойових дій під час ДСВ або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після ДСВ, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

2240,00

200

1600,00

п.п.«б» пп.169.1.4

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги 2)копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час ДСВ, пенсійне посвідчення або

3) довідку

медико-соціальної експертизи;

4) документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час ДСВ

Для платника податку, який є колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час ДСВ або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою

2240,00

200

1600,00

п.п.«в» пп.169.1.4

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги;

2) довідки, видані компетентними

органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт

визнання особи репресованою чи реабілітованою;

3) копію посвідчення жертви нацистських

переслідувань

Для платника податку, який є особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

2240,00

200

1600,00

п.п.«г» пп.169.1.4

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги;

2) копію посвідчення

жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт

насильного вивезення з території колишнього СРСР під час ДСВ на територію держав, що перебували у стані війни з

колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її

союзниками

Для платника податку, який є особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року

2240,00

200

1600,00

п.п. «ґ» пп.169.1.4

п.169.1

ст.169

ПКУ

1) заяву про застосування пільги;

2) документи, які містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території

колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 року

 4. Вибір розміру податкової соціальної пільги та строк її дії

Відповідно до п.169.3 ПКУ у разі, якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у п.169.1 ПКУ, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п.169.4.1 ПКУ, крім випадку, передбаченого п.п.«б» п.п.169.1.3 ПКУ, ПСП за яким додається до пільги, визначеної п.п.169.1.2 ПКУ у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).

Платник податку, який має право на застосування ПСП більшої, ніж передбачена п.п.169.1.1 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

ПСП, передбачена п.п.169.1.2 та підпунктами «а» і «б» п.п.169.1.3 ПКУ, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку – до кінця року, на який припадає смерть. Право на отримання такої ПСП втрачається у разі позбавлення платника податку батьківських прав або якщо він відмовляється від дитини чи передає дитину на державне утримання, у тому числі у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, чи береться плата за таке утримання, чи ні, а також якщо дитина стає курсантом на умовах її повного утримання, починаючи з податкового місяця, в якому відбулася така подія.

Надання ПСП, передбаченої підпунктами «в» – «е» п.п.169.1.3 ПКУ, зупиняється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає статус, визначений у цих підпунктах.

ПСП надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку помер або оголошується судом померлим чи визнається судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи.

 5. Умови втрати права на застосування ПСП та його відновлення

Відповідно до п.п.169.2.4 ПКУ, якщо платник податку порушує норми п.169.2 ПКУ, внаслідок чого, зокрема, ПСП застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від ПСП всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі, коли сума виплати недостатня, – за рахунок наступних виплат. Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області
Коментарі
  • 0123456
27.11.17 21:03

вот уж мусолят почти невостребованную тему. Сейчас этим пользуются по сути только Родители с несовершеннолетними детьми.

Відповісти
  • gafi
28.11.17 10:01

0123456, и совместители

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
64061 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно