Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.01.20
5854 0 Друкувати

Порядок заповнення нової форми податкової декларації про майновий стан і доходи, поданої з метою реалізації права на податкову знижку

Платники податку на доходи фізичних осіб мають право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Звертаємо увагу, що наказом Мінфіну від 25.04.2019 р. № 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859» затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі - декларація), яку платники податків мають подавати вже починаючи з 1 січня 2020 року.

Так з 1 січня 2020 року для розрахунку податкової знижки за 2019 рік згідно категорії понесених витрат обов’язковим до заповнення є Додаток Ф3 до декларації "Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку". При заповненні Додатку Ф3 слід враховувати наступне:

1) у графі 5 розділу I вказується сума документально підтверджених фактично понесених протягом звітного (податкового) року витрат у розрізі категорій понесених витрат;

2) у рядку 2 графи 1 розділу I вказується загальна сума фактично понесених протягом звітного (податкового) року витрат, яка обчислюється як сумарне значення графи 5 розділу I;

3) у рядку 3 розділу II вказується загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат, понесених платником податку за наслідками звітного (податкового) року, у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до пункту 166.3 розділу IV ПКУ;

4) у рядку 4 розділу II вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 ПКУ;

5) у рядку 5 розділу II вказується сума утриманого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, зменшеного з урахуванням положень пункту 164.6 ПКУ. Значення рядка 5 відповідає значенню графи 4 рядка 10.1 декларації, але не менше ніж значення, обчислене за формулою: рядок 4 додатка Ф3 х 18 %;

6) у рядку 6 розділу II вказується сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до складу податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунктом 166.4.2 ПКУ, згідно з яким загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному (податковому) році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 ПКУ;

Значення рядка 6 менше або дорівнює значенню рядка 3, але не більше ніж значення рядка 4 розділу II;

7) у рядку 7 розділу II вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку.

Значення рядка 7 обчислюється як:

(рядок 5 - (рядок 4 - рядок 6 додатка Ф3)) х на ставку податку, визначену пунктом 167.1 IV ПКУ. Значення рядка 7 переноситься до рядка 14 декларації.

З урахуванням норм підпункту "в" пункту 176.1 ПКУ платник податків має право разом із декларацією надати необхідні копії документів, що підтверджують достовірність відомостей, зазначених у декларації, та пов'язані з виникненням доходу або правом на отримання податкової знижки.

Разом з тим, під час заповнення декларації обов’язковими є поля, визначені розділом І «Загальні відомості»:

1. Тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча);

2. Звітний (податковий) період (календарний рік);

3. Прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). Реєстраційний номер облікової картки платника податків та серію (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті;

4. Податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;

5. Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;

6. Резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент);

7. Позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою);

8. Категорія платника податку.

Оскільки податкова знижка для фізичної особи, яка не є суб'єктом господарювання, - це документально підтверджена сума витрат у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), на яку дозволяється зменшення її загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати, то обов’язковими для декларування є відомості, що відображаються у розділі ІІ декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":

1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу;

у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів;

у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій;

у графі 5 вказується сума військового збору, обов'язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента.

У розділі IV декларації "Загальна сума річного доходу":

у рядку 12 вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи.

У розділі V декларації "Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору":

у рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку, що відповідає значенню рядка 7 додатка Ф3 до декларації;

у рядку 18.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (значення вказується без знака "-").

За матеріалами ГУ ДПС у м. Києві
Рубрика:
Коментарі
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
77496 146
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі