Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


06.01.22
4917 0 Друкувати

Декларація з податку на прибуток. Під кутом зору - додатки

Нагадаємо, що 25 серпня 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну від 09.06.2021 р. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», яким затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції.

Наказ № 332 розроблено з метою забезпечення можливості складання та подання звітності інвесторів (операторів) з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності за угодою про розподіл продукції та забезпечення виконання положень ст. 336 розділу XVIII «Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції» і розділу III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Так, декларація містить п’ять додатків та додаток ТЦ, який подається у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до п.п. 39.5.4 ПКУ.

Перш за все розглянемо п’ять основних додатків.

Додаток ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Показники додатка ПВ відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 відображають податкові витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією.

Дані показника рядка 02 таблиці 1 додатка ПВ дорівнюють підсумку рядків 02.1, 02.2 та 02.3 цієї таблиці та переносяться до рядка 02 ПВ декларації.

До рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ переноситься значення показника рядка 02.2.2 графи 5 Додатка АМ.

Значення рядка 02.2.3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 02.2.3 таблиці 2 додатка ПВ;

показники таблиці 2 відображають розшифровку інших витрат, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

У таблиці 2 зазначається вичерпний перелік інших витрат (крім тих, що зазначені в рядках 02.2.1, 02.2.2 АМ таблиці 1 цього додатка), передбачених угодою про розподіл продукції, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

Таблиця 2 передбачає можливість заповнення необхідної кількості рядків та самостійного зазначення інвестором (оператором) інформації про такі витрати відповідно до умов конкретної угоди про розподіл продукції.

Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ІВ до рядка 02 ПВ декларації

Додаток АМ містить інформацію щодо нарахованої амортизації, із відображенням даних щодо балансової вартості на початок та кінець звітного (податкового) періоду основних засобів та нематеріальних активів у розрізі груп.

Значення показника рядка 02.2.2 графи 5 додатка АМ дорівнює підсумку рядків А17 та Н7 цього додатка та переноситься до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ.

Додаток КВ до рядка 03 КВ декларації

Додаток КВ містить інформацію щодо коригування витрат, які зменшують / збільшують податкові витрати, зокрема:

коригування, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (ст. 139 розділу III Кодексу);

коригування, які застосовуються при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розділу III Кодексу).

Значення рядка 03 додатка КВ переноситься до рядка 03 КВ декларації.

Додаток ПН до рядка 07 ПН декларації

Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи.

При цьому, для коректного заповнення додатка ПН, у загальній частині декларації мають бути обов’язково заповнені поля: повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, назва та код країни резиденції нерезидента, код нерезидента в країні резиденції. Повне найменування нерезидента та місцезнаходження нерезидента мають містити інформацію, що зазначена у контракті/договорі. При не заповненні вказаних обов’язкових реквізитів декларація не буде прийматися.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції заповнюються відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони.

Відмітка про наявність офшорного статусу заповнюється у разі наявності офшорного статусу відповідно до п.п. 14.1.1221 ПКУ.

У разі застосування міжнародного договору потрібно вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до ст. 103 глави 10 ПКУ).

Показники додатка ПН відображаються у двох таблицях:

► таблиця 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України»;

► таблиця 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (рядок 18 таблиці 1)».

Значення рядка 32 графи 8 таблиці 1 переноситься до рядка 07 ПН декларації.

Значення рядка 18 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 18 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 6 таблиці 2.

Додаток ВП до рядків 08-10 декларації

Додаток ВП заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації у складі декларації за поточний звітний (податковий) період (звітїшй або звітний новий) відповідно до ст. 50 розділу IIПКУ.

Додаток ВП подається до декларацій зі статусом «звітна», «звітна нова» у разі заповнення рядка 3 загальної частини декларації та рядків 08-10 декларації.

Показники Додатка ВП відображаються у двох таблицях:

► показники таблиці 1 аналогічні показникам форми декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;

► показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 08-10 декларації.

За матеріалами Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам