Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.02.22
2369 0 Друкувати

Форма № 1-ОПН: порядок заповнення нерезидентами

Відповідно до пп. 4.2, 4.4 розд. IV Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, для взяття на облік нерезидента (іноземної компанії, організації), а також відокремленого підрозділу нерезидента, у тому числі постійного представництва нерезидента, подається до контролюючого органу заява за формою № 1-ОПН (далі – Заява за ф. № 1-ОПН), наведена у додатку 6 до Порядку № 1588.

Заява за ф. № 1-ОПН заповнюється наступним чином:

♦ проставляються відповідні позначки «v» або «+» у комірках: «Іноземна компанія, організація» або «Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації» або «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 ПКУ.

Аналогічно проставляються позначки у комірках, де вказуються причини («Взяття на облік за основним місцем обліку», «Реєстрація платником податку на прибуток», «Перереєстрація/зміни», «Зміна місцезнаходження, пов’язана із зміною контролюючого органу, території територіальної громади або ДПІ обслуговування (необхідне підкреслити)», «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку (необхідне підкреслити)», «Включення/невключення до Реєстру великих платників податків (для постійних представництв)», «Зняття ознаки / закриття») подання Заяви за ф. № 1-ОПН.

У розд. І «Найменування контролюючого органу, до якого подається заява», «Найменування контролюючого органу, з якого вибув платник» зазначається найменування контролюючого органу до якого подається Заява за ф. № 1-ОПН або вибуває платник.

У розд. ІІ «Дані про підстави» – зазначається відповідні підстави для взяття на облік/внесення змін або реєстрацію платником податку на прибуток або зняття ознаки платника податку на прибуток. Одночасно може бути зазначено декілька підстав.

У разі встановлення відмітки у рядку 2 «придбання нерухомого майна або майнових прав на таке майно в Україні» та у рядку 2 «здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво, яке не відповідає визначенню відокремленого підрозділу (п. 133.3 ПКУ)» подається повідомлення за ф. 20-ОПП.

У разі вибору підстави для зняття ознаки платника податку на прибуток» заповнюються рядок 1 «припинення господарської діяльності через постійне представництво (постійні представництва)» або рядок 2 «виконання обов’язків платника, пов’язаних з набуття права власності на інвестиційний актив» або рядок 3 «відмова іноземної компанії від статусу податкового резидента України».

У розд. ІІІ в полі «Податковий номер заявника на території України» – не заповнюється у разі взяття на облік іноземної компанії, організації, яка не перебуває на обліку.

При подачі заяви зі змінами, зазначається код ЄДРПОУ або зазначається 9-ти значний податковий номер, що присвоюється контролюючим органом.

У розд. ІV «Повне найменування українською мовою» зазначається повне найменування нерезидента, яке зазначене у нотаріально засвідченому перекладі українською мовою копії витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою (далі – Реєстраційні документи).

У розд. V «Місцезнаходження на території України» – зазначаються дані про місцезнаходження нерезидента на території України залежно від підстав взяття на облік нерезидента, а саме:

► місцезнаходження відокремленого підрозділу нерезидента або постійного представництва нерезидента;

► місцезнаходження нерухомого майна, що придбачається або на яке отримуються майнові права;

► місцезнаходження установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок;

► місцезнаходження української юридичної особи, інвестиційні активи якої придбаваються;

► місцезнаходження об’єкта ефективного управління.

У розд. VІ «Адреса електронної пошти» – адреси електронних поштових скриньок, зареєстрованих як на території України так і за кордоном.

У розд. VІІ «Керівник або представник» – відповідно до документів, які додаються до Заяви за ф. № 1-ОПН, нерезидентами (іноземними компаніями, організаціями) зазначаються дані про:

► керівника – згідно з витягом із відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або серія (за наявності) номер паспорта представника нерезидента, та його контактний номер телефону, факсу);

► представника – згідно з документом, яким підтверджуються повноваження представника, якщо таким документом представнику делегований повний обсяг прав та обов’язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених Податковим кодексом України (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та РНОКПП або серія (за наявності) номер паспорта представника нерезидента, та його контактний номер телефону, факсу).

У розд. VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» – зазначається РНОКПП (за наявності) або серія та/або номер паспорта (лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, факсу та дата призначення на посаду.

У розд. ІХ «Дані про іноземну компанію (у країні її реєстрації)» – відповідні дані вносяться на підставі відповідних документів або законодавства іноземної країни, що регулює реєстрацію.

У розд. Х «Вид діяльності» – код та найменування основного виду економічної діяльності нерезидента у країні його реєстрації, приведеного методом аналогії у відповідність до Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010.

У розд. ХІ «Відомості про рахунки в банках України» – зазначаються всі відкриті рахунки в банках України.

До Заяви за ф. № 1-ОПН подається додаток «Відомості про відокремлені підрозділи на території України» (далі – Додаток), у разі якщо є відмітка у рядку 1 п. 1 (відкриття на території України відокремлених підрозділів), та у рядку 1 п. 2 (здійснення господарської діяльності на території України через постійне представництво, яке відповідає визначенню відокремленого підрозділу (п. 133.3 ПКУ)) розд. II заяви за ф. № 1-ОПН, який заповнюється наступним чином:

► у рядку «Податковий номер» зазначається податковий номер платника податку (код ЄДРПОУ);

► у рядку «Найменування українською мовою» – повне найменування відокремленого підрозділу із документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента на території України.

При цьому, якщо відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 ПКУ, то найменування відокремленого підрозділу починається зі слів «Постійне представництво» та проставляються відповідна позначки «v» або «+» у рядку «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента згідно з п.п. 14.1.193 розділу І ПКУ»;

► у рядку «Місцезнаходження на території України» – зазначається податкова адреса (місцезнаходження) відокремленого підрозділу в Україні, за яким контролюючі органи можуть здійснювати зв’язок;

► у рядку «Дані про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України» – заповнюється інформація відповідно даним із документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу нерезидента на території України;

► у рядку «Дані про закриття відокремленого підрозділу в Україні» – зазначається найменування органу, який прийняв рішення про закриття відокремленого підрозділу, дата та номер такого рішення;

► у рядку «Організаційно-правова форма» – зазначається код та назва організаційно-правової форми нерезидента «170» – iноземне пiдприємство.

Під час подання Заяви за ф. № 1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються тільки розділи I, III, IV, VII та/або VIII.

За матеріалами Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам