Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


14.03.13
2025 17 Друкувати

Нужно ли для учета налоговых разниц делать отдельные расчеты по мере осуществления хозяйственных операций, или такой расчет осуществляется только при составлении финансовой отчетности?

   Чи потрібно для обліку податкових різниць робити окремі розрахунки по мірі здійснення господарських операцій, чи такий розрахунок здійснюється лише при складанні фінансової звітності?
   
   Згідно з п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з податковою декларацією фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Відповідно до п. 1 підр. 4 р. ХХ ПКУ суб'єкти господарювання – платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2013 року.
   
   Пунктом 44.2 ПКУ встановлено, що методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом Мінфіну від 25.01.2011 р. № 27 (далі – ПБО 27).
   
   Податкові різниці поділяються на тимчасові та постійні. Тимчасова податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах. Постійна податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах. У свою чергу, постійні податкові різниці поділяються на:
   
   постійну податкову різницю, що підлягає вирахуванню, – постійна податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного періоду,
   
   та постійну податкову різницю, що підлягає оподаткуванню, – постійна податкова різниця, що збільшує податковий прибуток (зменшує податковий збиток) звітного періоду.
   
   Податкові різниці, розраховані згідно з ПБО 27, відображаються у розділі IV форми 2 «Звіт про фінансові результати». Зміни до фінансової звітності, які стосуються податкових різниць, внесені наказом Мінфіну від 11.08.2011 р. № 1021, який набрав чинності з 01.01.2013 р.
   
   Згідно з п. 7 розділу ІІ ПБО 27 при систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку обов'язково проводиться аналіз господарської операції на наявність податкових різниць. Інформація про тимчасові і постійні податкові різниці накопичується в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією – тимчасова або постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення відповідної інформації для її розкриття у фінансовій звітності (п 9 р. ІІ ПБО 27). Згортання сум податкових різниць при відображенні у регістрах бухгалтерського обліку та розкритті у фінансовій звітності не допускається (п. 12 р. ІІ ПБО 27).
   
   Таким чином, ПБО 27 зобов'язує підприємства вести облік податкових різниць за зазначеними вище правилами, одночасно з бухгалтерським обліком. При цьому згідно із ч. 5 ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.
   
   Слід зазначити, що П(С)БО 17 «Податок на прибуток» передбачено облік відстроченого податкового активу – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок лише тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; і відстроченого податкового зобов'язання – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах також з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. Розраховані згідно з П(С)БО 17 відстрочені податки відображаються у бухгалтерському обліку відповідними проводками з використанням рахунків 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» і 17 «Відстрочені податкові активи», а також у фінансовій звітності у відповідних рядках форми 1 «Баланс».
   
   А податкові різниці, розраховані згідно з ПБО 27, розшифровують відмінності між фінансовими результатами у бухгалтерському та податковому обліку. Розраховані згідно з ПБО 27 податкові різниці в бухгалтерському обліку не відображаються, а узагальнюються у зведеному регістрі та використовуються для складання відповідних форм фінансової звітності (п. 11 ПБО 27).
   
   Ольга Буркун
   аудитор
   АФ "Курсор-Аудит"
   
   Дата підготовки 28.02.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • 1)
14.03.13 23:44

Взрыв мозгов

Відповісти
 • Ирина
15.03.13 00:34

Ужас ужасный !!! Товарищи бухгалтера ,кто нибудь понимает эти налоговые разницы ? подскажите !!!!

Відповісти
 • Бухгалтер
15.03.13 00:36

Массовый взрыв мозгов

Відповісти
 • Бухгалтер
15.03.13 00:36

Граната и только граната нам всем поможет

Відповісти
 • люся
15.03.13 00:52

Если честно, я ни хрена в них не понимаю.

Відповісти
 • Ирина
15.03.13 02:01

и как же мы будем их отражать в финотчетности за 1 кв.2013 года, если никто ни хрена не понимает ???

Відповісти
 • бух
15.03.13 02:08

Была на семинаре, сама лектор сказала что легче штраф заплатить, чем этот бред вести.

Відповісти
 • Ирина
15.03.13 02:16

а штраф какой ?

Відповісти
 • МЛ
15.03.13 03:47

бух а штраф в каком размере. может и правда проще его заплатить чем в этом бреду разбираться

Відповісти
 • tomassa
15.03.13 05:10

Когда-то... ОЧЕНЬ давно... такой бред уже был, но недолго... Если мне не изменяет память, то мы тогда считали налог на прибыль по БУ и НУ. Разницу между ними и относили на счета 17, 54. Подробностей не помню... Где-то так в общих чертах... А сейчас. похоже, хотят, чтобы мы КАК-ТО вели учёт каждой суммы, которая попадает в БУ и не попадает в НУ... так я себе представляю... вникать было некогда... Через недельку иду на семинар... такой вопрос в рамках семинара присутствует... Может что-то прояснят... А то ТАК не хочется браться за это грязное дело...

Відповісти
 • Ольга
15.03.13 05:34

Ничего непонятно, если у меня 1м и 2-м и вхожу в подающих деку по прибыли раз в год. Баланс нужно подавать раз в квартал, прибыль раз в год. Т.е. автоматически в финрезах за 1 квартал ноль налог на прибыль. Разница между чем и чем и куда ее...

Відповісти
 • Шмель
15.03.13 07:25

На семинаре говорили что это третий вид учета: отдельно налоговый учет, отдельно бухгалтерский и отдельно учет налоговых разниц. Но никто не может объяснить накой хрен оно надо. А самое прикольное что даже если сесть и продолбавшись сделать это, то достоверность все равно сомнительна, потому что есть налоговая нагрузка, когда расходы не показываются в полном объеме. Тогда зачем вообще огород городить? Сдается мне, что большинство народу будут отфонаря приблизительно что-то писать. Я как поняла это отделам статистике позарез нужны налоговые разницы, а вот Министерству налогов и сборов пофиг, лишь бы что-то было в балансах?

Відповісти
 • виталий
16.03.13 00:40

Ничего сложного здесь нет, тем более что те кто ведут бух, и нал. учет в 1С 8, уже и так ведут учет разниц.

Відповісти
 • Олеся
16.03.13 07:57

подскажите пожалуйста,если предприятие сдает финансовый отчет малого предприятия (стандарт №25),налоговая разница ведется?

Відповісти
 • я
17.03.13 03:08

Была в начале года на семинаре. Мы малыши. мне сказали не морочиться. Мы не ведем эти разницы. По большим...не помню. Склероз)))) Кто-то все-таки их ведет.

Відповісти
 • ВСЕМ
28.03.13 06:32

Знаете, у вас всех по-моему идет "реакция отторжения". Приостановите ее, соберитесь с мыслями.... Ничего страшного здесь нет, сами будете рады, когда у вас учет НР будет. И при налоговом планировании поможет... разница между бух данными и налогов учетом по прибыли всегда будет - так что ж, на "огрызках бумаги" всти ее ( ЕХЕЛ - тот же огрызок бумаги). И еще - тяжело в учении - легко в бою.- при налоговой проверке ответ на ?с о расхождениях будет готов... Я не налоговый инспектор, братцы,я бух ( в т.ч. и главбух и аудитор) с 30 летним стажем ...сейчас временно безработный.... Мне бы ваши проблемы....Yurij-61@mail.ru

Відповісти
 • Надежда
24.05.13 05:57

Разница между налоговым и бух. учетом есть всегда и все бухгалтера знают за счет чего эта разница, но в бухучете эта разница не отражалась. Существующие учетные регистры не предусматривают учета налоговых разниц.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
10249 18
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі