Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


22.05.13
3128 1 Друкувати

Как учитывается операция по продаже технических условий?

   Між підприємством А та підприємством Б було укладено договір на виготовлення продукції із матеріалів замовника, згідно з яким підприємство Б забезпечує систематичне виробництво продукції на своїх виробничих площах, а матеріали для виробництва надаються підприємством А. За власні кошти підприємством А були розроблені, погоджені та зареєстровані технічні умови для виробництва барвників, пігментів, засобів текстильно-допоміжних, які планувалось використовувати у господарській діяльності. Загальна сума витрачених коштів на розробку, погодження та реєстрацію цих ТУ склала 11900,38 грн. (сума витрачених коштів обліковується на рахунку 3711). Технічні умови не вводились в експлуатацію та продано підприємству Б за 14300,00грн., в тому числі ПДВ 2383,33грн.
   
   Як відобразити доходи та витрати за наведеними операціями в бухгалтерському та податковому обліку?

   
   
   Відповідно до ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. № 2408-III (далі – Закон № 2408) технічні умови – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. Право власності на технічні умови, прийняті чи схвалені іншими органами та організаціями, що займаються стандартизацією, належить організаціям, установам, за кошти яких вони створені або яким таке право передано у встановленому законом порядку (ст. 15 Закону № 2408).
   
   Відповідно до ст. 1 Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.93 р. № 46-93 його дія поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, що діють на території України, а також на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності. Статтею 7 Декрету передбачено, що майнова частина авторського права на технічні умови і стандарти підприємств належить підприємствам або органам, що їх затвердили. Технічні умови та зміни до них, які не пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними.
   
   Серед об’єктів авторських прав, які наведені у ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-XII, технічні умови не виділені в окремий об’єкт. На нашу думку, з урахуванням ст. 7 Декрету технічні умови є об’єктом авторського права (як інший твір) і тому технічні умови повинні класифікуватися в бухгалтерському та податковому обліку як нематеріальний актив.
   
   Відповідно до пп. 14.1.120 ПКУ нематеріальні активи – право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку у встановленому законодавством порядку, у тому числі набуті у встановленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами.
   
   Враховуючи той факт, що технічні умови, розроблені підприємством, не введено в експлуатацію, застосовувати до операцій з їх продажу правила, передбачені п. 146.13 ПКУ, неможливо. Отже, операцію з продажу не введених в експлуатацію нематеріальних активів необхідно розглядати як операцію з продажу товарів. Дохід від реалізації товарів включається до складу доходів платника податку за датою переходу до покупця права власності на такий товар (пп. 135.4.1 та п. 137.1 ПКУ). Собівартість реалізованих товарів включається до складу витрат операційної діяльності у тому звітному періоді, коли визнано дохід від їх реалізації (пп. 138.1.1 та п. 138.4 ПКУ). Операції з постачання товарів є об’єктом оподаткування ПДВ (пп. «а» п. 185.1 ПКУ). Податкові зобов’язання з таких операцій визначаються за правилом першої з подій: або за датою отримання коштів, або за датою відвантаження товарів (п. 187.1 ПКУ).
   
   В бухгалтерському обліку операція з реалізації технічних умов буде відображена такою кореспонденцією рахунків:
   
Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума (грн.)
Дт Кт
Переведено до складу необоротних активів, утримуваних для продажу 286 3711 11900,38*
Відображено дохід від реалізації ТУ 361 712 14300,0
Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ 712 641 2383,33
Списано собівартість реалізованих ТУ 943 286 11900,38*
Відображено фінансовий результат операції 791 943 11900,38*
712 791 11916,67
* Суми собівартості ТУ в прикладі наведені умовно, бо із запиту незрозуміло, чи містять витрати на створення ТУ суми податкового кредиту, сплаченого (нарахованого) в ціні виготовлення.
   
   Ганна Довбиш
    ТОВ АФ «Профі-Аудит»
   
   Дата підготовки 07.05.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • Макс
24.05.13 03:24

Где бы найти образец договора на покупку ТУ У

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11014 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі