Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О декларировании товаров, в отношении которых установлен дополнительный импортный сбор

О декларировании товаров, в отношении которых установлен дополнительный импортный сбор   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.03.2015 р. N 10447/7/99-99-24-02-02-17

   
Митницi ДФС

   
Про декларування товарiв, щодо яких встановлено додатковий iмпортний збiр

    У зв'язку зi зверненнями суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо питань декларування товарiв рiзних найменувань за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД повiдомляємо.
   
    Змiнами, внесеними до статтi 271 Митного кодексу України (далi - Кодекс) Законом України вiд 28.12.2014 N 74 "Про внесення змiн до Митного кодексу України", запроваджений у зв'язку з погiршенням стану платiжного балансу України додатковий iмпортний збiр вiднесено до особливих видiв мита.
   
    З урахуванням вищевказаних змiн до законодавства, оскiльки вiдповiдно до пункту 3 частини третьої статтi 267 Кодексу положення цiєї статтi не поширюються на iмпорт товарiв, щодо яких встановлено особливi види мита, декларування за одним класифiкацiйним кодом згiдно з УКТ ЗЕД товарiв, щодо яких встановлено додатковий iмпортний збiр, не передбачено.
   
   Директор Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення
С.М. Сьомка

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам