Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О формировании налогового кредита при получении в пользование объекта сервитута (отличного от земельного участка)

О формировании налогового кредита при получении в пользование объекта сервитута (отличного от земельного участка)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 01.09.2015 р. № 18681/6/99-99-1903-02-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо формування податкового кредиту при отриманні у користування об’єкта сервітуту (відмінного від земельної ділянки) та повідомляє.
   
   Сервітут відповідно до Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) – це право користування чужим майном (стаття 401 ЦКУ).
   
   Сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим майном.
   
   Особа, яка користується сервітутом, зобов'язана вносити плату за користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду.
   
   Сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він встановлений, права володіння, користування та розпоряджання цим майном.
   
   Таким чином, при укладенні договору сервітуту нерухомого майна (відмінного від земельної ділянки) власник нерухомого майна передає іншій особі певні права щодо користування таким майном.
   
   Статтею 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
   
   Постачанням послуг відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу є будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   Враховуючи викладене, надання права користування нерухомим майном (відмінним від земельної ділянки) згідно з договором сервітуту є операцією з постачання послуг (послуга, що споживається її отримувачем в процесі провадження певної діяльності) і оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
   
   Щодо права на включення до складу податкового кредиту сум ПДВ за податковими накладними, складеними у 2013-2015 роках, в т.ч. складеними у 2015 році, які своєчасно зареєстровані в ЄРПН, але не включені до податкового кредиту протягом 180-денного терміну, повідомляємо, що відповіді на порушені питання надано листами ДФС від 17.02.2015 № 5292/7/99-99-19-03-02-17 та від 07.08.2015 № 29163/7/99-99-19-03-02-17, які надіслано на адреси головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників для проведення роз’яснювальної роботи серед платників податків та розміщено на офіційному веб-сайті ДФС у розділі „Електронне адміністрування ПДВ” для ознайомлення платників податків (копії додаються).
   
   Вказані листи ДФС підприємство може використовувати у своїй діяльності.
   
   Щодо податку на прибуток підприємств повідомляємо, що відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.
   
   Коригування фінансового результату до оподаткування на вартість послуг за користування об’єктом сервітуту (причалами порту) розділом ІІІ Кодексу не передбачено.
   
   Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (пункт 2 статті 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).
   
   Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку у 2015 році суми коштів, сплачених за користування об’єктом сервітуту (причалами порту), доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам