Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О коде тарифной преференции к товарам, происхождением из Черногории

О коде тарифной преференции к товарам, происхождением из Черногории   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.11.2014 р. N 10943/7/99-99-25-03-03-17
   
Керiвникам митниць

   
Про код тарифної преференцiї до товарiв, походженням з Чорногорiї

    З метою забезпечення виконання положень Угоди про вiльну торгiвлю мiж Урядом України та Урядом Чорногорiї" вiд 18.11.2011, ратифiкованої Закон України вiд 16.10.2012 N 5445-VI (далi - Угода), повiдомляємо.
   
    Вiдповiдно до статтi 7 Угоди "З набранням чинностi цiєю Угодою Сторони повиннi скасувати всi мита на iмпорт товарiв походженням з Чорногорiї або України, зазначенi у Статтi 6 цiєї Угоди, за винятком випадкiв, передбачених у Додатку I до цiєї Угоди. Не запроваджуються жоднi новi мита та еквiвалентнi миту податки i збори на iмпорт".
   
    Додатком I до цiєї Угоди вилучено з режиму вiльної торгiвлi такi товари:
   
Код УКТЗЕД Найменування товару
203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена
0206 41 00 00 Печiнка свиней, морожена
0206 49 20 00 Iншi їстiвнi субпродукти свиней, мороженi
0207 14 Частини тушок i їстiвнi субпродукти курей, мороженi
0209 00 11 00 Сало свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi.
   
    Вiдповiдно до статтi 16 Додатку II "Правила походження та методи адмiнiстративного спiвробiтництва" до Угоди на продукти, що походять iз Чорногорiї, при їх iмпортi в Україну поширюються положення цiєї Угоди, при наданнi:
   
    (a) сертифiкату походження EUR. 1, зразок якого наведено у Доповненнi III;
   
    або
   
    (b) у випадку, зазначеному у пунктi 1 статтi 22 Додатку II до Угоди, декларацiї, надалi названої "декларацiєю про походження", яка наводиться експортером у рахунку-фактурi, оповiщеннi про поставку або iншого комерцiйного документа, який описує такi товари настiльки детально, наскiльки це є необхiдно для їхньої iдентифiкацiї; текст декларацiї про походження наведений у Доповненнi IV.
   
    До внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" для застосування тарифної преференцiї до товарiв, походженням з Чорногорiї, слiд використовувати код тарифної преференцiї "405".
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам