Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении налоговых обязательств по НДС в случае, если новое жилье начинает использоваться в операциях, освобожденных от НДС

О начислении налоговых обязательств по НДС в случае, если новое жилье начинает использоваться в операциях, освобожденных от НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.11.2015 р. № 25585/6/99-99-19-03-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ у разі, якщо новозбудоване житло починає використовуватися в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ, включення таких сум ПДВ до первісної вартості готового новозбудованого житла та повідомляє.
   
   Порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання житла визначений підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Зокрема, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання.
   
   У цьому підпункті перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:
   
   а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;
   
   б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.
   
   Враховуючи зазначене, операція з постачання послуг із спорудження житла (об'єкта житлового фонду) для будівельної організації (надавача послуг - підрядника) є першою поставкою житла відповідно до підпункту 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, а тому такі операції оподатковуються ПДВ за ставкою 20 відсотків.
   
   Операції з подальшої передачі готового новозбудованого житла третім особам звільняються від оподаткування ПДВ згідно з підпунктом 197.1.14 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.
   
   При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, звільнених від оподаткування ПДВ відповідно до статті 197 Кодексу.
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ст. 198 Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.
   
   З метою застосування положень пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкові зобов'язання з ПДВ визначаються по товарах/послугах, необоротних активах:
   
   придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
   
   придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
   
   До 1 липня 2015 року суми ПДВ нараховані/сплачені при придбанні товарів/послуг, призначених для використання у звільнених операціях, не включалися до складу податкового кредиту відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу в редакції, яка діяла до 01.07.2015.
   
   Отже, якщо до 1 липня 2015 року платником податку були придбані товари/послуги, призначені для використання у звільнених операціях, і суми ПДВ, нараховані/сплачені при їх придбанні, були включені до складу податкового кредиту, то такий платник податку за звітний період, в якому помилково сформовано податковий кредит, повинен скласти уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, в якому зменшити суму податкового кредиту, нарахованого при здійсненні зазначених операцій.
   
   Якщо товари/послуги, призначені для використання у звільнених операціях, придбаються після 1 липня 2015 року, то платник податку включає суму ПДВ, нараховану/сплачену під час їх придбання, до складу податкового кредиту, але не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної із врахуванням вартості придбання таких товарів/послуг, скласти і зареєструвати в ЄРПН зведену податкову накладну за такими операціями.
   
   Починаючи з 1 січня 2015 року, відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.
   
   Отже, порядок визначення об`єкта оподаткування податком на прибуток базується на результатах бухгалтерського обліку, відображеного платником податку у фінансовій звітності.
   
   Собівартість реалізованих товарів визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 246 (далі - П(С)БО 9).
   
   Запасами визнаються активи, які:
   
   утримуються для подальшого продажу (розподілу, передачі) за умов звичайної господарської діяльності;
   
   перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
   
   утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством/установою.
   
   Відповідно до положень п. 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства/установи за первісною вартістю.
   
   Відповідно до положень п. 9 П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, до складу якої включаються суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству/установі.
   
   Таким чином, платник податку – замовник об’єкта житлової нерухомості має право на коригування первісної вартості такого об’єкта на суму сплаченого підряднику податку на додану вартість за умови належного коригування (зменшення) податкового кредиту на суму податку на додану вартість, нарахованого при здійсненні зазначених операцій.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам