Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О начислении НДС на услуги по поставкам художественных книг

О начислении НДС на услуги по поставкам художественных книг   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м.КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 16.09.2015 р. № 14321/10/26-15-15-01-09

   Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло звернення «» щодо нарахування ПДВ на вартість поставки і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Законом України від 13 лютого 2015 року № 206- VIII «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва», який набрав чинності з 04.03.2015, викладено у новій редакції підпункт 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Відповідно до нової редакції підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.
   
   Згідно з підпунктами 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду, а під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об‘єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об‘єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   З огляду на зазначене, режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, з 04.03.2015 поширюється на операції з:
   
   постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;
   
   підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві) та розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників і словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва.
   
   Таким чином, режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість, визначений підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу, поширюється на операції платника податку з постачання (передплати) та доставки періодичних видань масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва на усіх етапах постачання таких періодичних видань від виробників і до кінцевого споживача.
   
   Крім того, звертаємо увагу, що згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   В. о. заступника начальника
Е.М. Пруднікова

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам