Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении дивидендов, выплачиваемых юридическому лицу - резиденту Кипра

О налогообложении дивидендов, выплачиваемых юридическому лицу - резиденту Кипра   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.07.2014 р. N 264/6/99-99-12-01-03-15
   (відкликано листом ДФСУ від 14.01.2015 р. N 369/6/99-99-19-02-02-15)

   ДФС України розглянула лист стосовно оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі - резиденту Кіпру, і повідомляє таке.
   
   Відповідно до положень пп. 14.1.49 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дивіденди - платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
   
   Згідно з положеннями п. 160.1 ст. 160 Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.
   
   Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема, дивіденди, які сплачуються резидентом.
   
   Відповідно до п. 160.2 ст. 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у п. 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
   
   Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі - Конвенція) підписана 08.11.2012 р., ратифікована ВРУ 04.07.2013 р., набрала чинності з 07.08.2013 р. Згідно з положеннями ст. 26 Конвенції її положення застосовуються у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р.
   
   Відповідно до положень п. 2 "a" ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 10 Конвенції, що сплачуються українською компанією, знижується до 5 % за умови, якщо особа - фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 % капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії у еквіваленті не менше 100000 євро.
   
   Однією з умов застосування п. 2 "a" ст. 10 Конвенції є те, що капітал компанії, що сплачує дивіденди, повинен бути збільшений за рахунок інвестування. Придбання існуючих акцій не є інвестуванням, як зазначено у п. 2 "a" ст. 10 Конвенції, і не є підставою для зменшення ставки оподаткування. Сума акційного капіталу, якою володіє кіпрська компанія, не повинна бути сформована попередніми власниками акцій української компанії. Отже, якщо кіпрська компанія придбавала тільки існуючі акції, а не нові акції, які збільшують капітал української компанії, це не буде вважатися інвестуванням у розумінні п. 2 "a" ст. 10 Конвенції, і тому при розподілі дивідендів українською компанією на користь кіпрської компанії такі дивіденди підлягають оподаткуванню в Україні за ставкою 15 %.
   
   Заступник Голови
   
А. Макаренко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам