Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении дохода в виде корпоративных прав нерезидента-юридического лица, полученных резидентом-физическим лицом от нерезидента-физического лица в подарок

О налогообложении дохода в виде корпоративных прав нерезидента-юридического лица, полученных резидентом-физическим лицом от нерезидента-физического лица в подарок   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.12.2015 р. № 11535/П/99-99-17-03-03-14

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення …. щодо оподаткування доходу у вигляді корпоративних прав нерезидента-юридичної особи, отриманих резидентом-фізичною особою від нерезидента-фізичної особи у подарунок, та повідомляє таке.
   
   Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого встановлено, що платниками податку є, зокрема, фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
   
   Відповідно до положень п.п. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 Кодексу іноземні доходи – це доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України, які є об'єктом оподаткування резидента.
   
   Згідно з п.п. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід, отриманий з джерелом за межами України – це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, зокрема, подарунки, інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України.
   
   Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).
   
   Порядок оподаткування іноземних доходів передбачено п. 170.11 ст. 170 Кодексу, п.п. 170.11.1 якого визначено, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача та оподатковується за ставками, визначеними у п. 167.1 ст. 167 Кодексу, тобто 15/20 відсотків.
   
   Абзацом першим п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу встановлено, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.
   
   Зауважуємо, що згідно з п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу платник податку, що отримує, зокрема, іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року в терміни, передбачені п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу, а також сплатити податок з таких доходів.
   
   Так, п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу встановлено, що податкова декларація про майновий стан і доходи платниками податку на доходи фізичних осіб подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.
   
   Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (пункт 179.7 статті 179 Кодексу).
   
   Форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743 (далі – Наказ № 859), який набув чинності 17.11.2015.
   
   Згідно з Наказом № 859 у рядку 10.6 податкової декларації «доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України» вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з податковою декларацією заповнюється та подається додаток Ф3 до податкової декларації. У графах 3, 6 та 7 рядка 10.6 податкової декларації вказуються підсумкові значення граф 5, 8 та 9 додатка Ф3 до податкової декларації відповідно. Сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов'язання згідно з п.п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу, вказується у рядку 22. У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення у податковій декларації. При цьому сума податку з іноземного доходу платника податку-резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суми податку, розрахованої на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України. Значення рядка 22 податкової декларації дорівнює підсумковому значенню графи 7 додатка Ф3 до податкової декларації, але не більше значення рядка 18 податкової декларації.
   
   Слід зазначити, що Наказом № 859 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за № 2179/24711 (далі – Наказ № 793).
   
   Разом з тим, з урахуванням положень ст. 46 Кодексу, до 01.01.2016 платники податку відображають отримані іноземні доходи у податковій декларації за формою, затвердженою Наказом № 793, зокрема, у рядку 01.06 податкової декларації вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 ст. 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом з податковою декларацією заповнюється та подається додаток 4 до податкової декларації.
   
   У колонках 3, 4, 5 рядка 01.06 податкової декларації відображаються підсумкові значення колонок 4, 6, 7 додатка 4 до податкової декларації відповідно.
   
   Починаючи з 01.01.2016, платник податку у разі отримання оподатковуваних доходів, що підлягають обов’язковому декларуванню, подає у встановлений Кодексом термін податкову декларацію за формою, затвердженою Наказом № 859.
   
   Отже, дохід, отриманий фізичною особою-резидентом від фізичної особи-нерезидента у вигляді подарованих корпоративних прав, що становлять частку статутного капіталу юридичної особи-нерезидента, у розумінні Кодексу є іноземним доходом. У разі отримання такого доходу в іноземній валюті, його сума перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання, і включається такою особою до загального річного оподатковуваного доходу. При цьому фізична особа-резидент зобов’язана подати до 1 травня року, що настає за звітним, податкову декларацію та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставками 15(20) відс., визначеними ст. 167 Кодексу.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам