Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении инвестиции, предоставленной предприятием физическому лицу с целью достижения социального эффекта

О налогообложении инвестиции, предоставленной предприятием физическому лицу с целью достижения социального эффекта   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 20.10.2015 р. № 22131/6/99-99-17-03-03-15

   Державна фіскальна служба України розглянула лист …. щодо оподаткування інвестиції, наданої підприємством фізичній особі з метою досягнення соціального ефекту, та в межах компетенції повідомляє, що лист містить недостатньо інформації для надання відповіді по суті.
   
   Водночас відповідно до ст. 1 Закону України від 18 вересня 1991 року № 1560-XII „Про інвестиційну діяльність” інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
   
   Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулює Податкового кодексу України (далі – ПКУ), зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (п. 1.1 ст. 1 ПКУ).
   
   Слід зауважити, що відповідно до ст. 5 ПКУ, якою передбачено співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами встановлено, що поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 ПКУ. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.
   
   Згідно з п.п. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 ПКУ інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.
   
   Правові основи господарської діяльності (господарювання) встановлює Господарський кодекс України (далі – ГКУ).
   
   При цьому ст. 3 ГКУ визначено, що під господарською діяльністю у ГКУ розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб'єкти підприємництва - підприємцями.
   
   Відповідно до ст. 55 ГКУ суб'єктами господарювання є:
   
   1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
   
   2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
   
   Отже, сума коштів, що надходить фізичній особі, яка не є суб’єктом господарювання (підприємцем) від інвесторів у розумінні ПКУ не є інвестиціями.
   
   Також порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
   
   Об'єктом оподаткування фізичної особи - резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ).
   
   Загальний оподатковуваний дохід – це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 164.1 ст. 164 ПКУ).
   
   Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначені у підпунктах 164.2.1 – 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.
   
   Крім того, ст. 165 ПКУ встановлені доходи, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
   
    Таким чином, оскільки порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою, залежить від виду такого доходу та джерела його отримання, то з метою надання більш конкретної відповіді необхідно враховувати документи, що стосуються цієї справи.
   
    Окремо зауважуємо, що згідно з п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 15(20) відс., визначену ст. 167 ПКУ.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам