Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении налогом на прибыль полученных доходов неприбыльными организациями

О налогообложении налогом на прибыль полученных доходов неприбыльными организациями   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
    від 22.10.2015 p. № 2827/10/10-36-15-03-21
   
   Про надання роз’яснення

   ГУ ДФС у Київській області розглянуло лист щодо оподаткування податку на прибуток отриманих доходів неприбутковими організаціями та повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
   
   Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

    утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
    установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного
   
   соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
    установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
    внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
   
   Отже, якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною (у т. ч. здійснює продаж основних засобів) та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то така неприбуткова організація відповідно до п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 ПКУ зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. При цьому податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
   
   З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація відповідно до вимог п. 57.1 ст. 57 ПКУ сплачує податок на прибуток на підставі податкової декларації, яка подається до контролюючих органів за звітний (податковий) рік, і не сплачує авансових внесків з податку на прибуток.
   
   При цьому об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу. ІІІ ПКУ. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) (п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ).
   
   Враховуючи, що ОСББ «Оазис - 2010» надає послуги щодо відпуску(продажу) природного газу для забезпечення роботи дахових котелень двох житлових будинків мікрорайону в м. Бориспіль по вул. Шевченка, які не є членами ОСББ «Оазис - 2010», тобто отримує доходи від діяльності, яка не пов’язана із статутною та не використовує їх для фінансування видатків на утримання своєї організації, ОСББ «Оазис - 2010» зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
   
    Заступник начальника
   ГУ ДФС у Київській області
С.М.Трифонов

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам