Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении операций по предоставлению права на использование программного обеспечения на условиях лицензионного договора

О налогообложении операций по предоставлению права на использование программного обеспечения на условиях лицензионного договора   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.12.2015 р. № 27018/6/99-99-19-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування операцій з надання права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору і повідомляє.
   
   Відповідно до підпунктів «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 Кодексу розташоване на митній території України.
   
   Згідно з п.п. «а» п. 186.3 ст. 186 Кодексу місцем постачання послуг з надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць), вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.
   
   Згідно з п.п. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 Кодексу не є об'єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Кодексу у редакції, що набула чинності з 01.01.2015, роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
   
   Не вважаються роялті платежі, отримані:
   
   як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»);
   
   за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, які втілені в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання;
   
   за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
   
   за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України.
   
   Таким чином, якщо згідно з цивільно-правовим договором передбачено надання замовнику права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання, то отримання постачальником (у тому числі нерезидентом) платежу від замовника як винагороди за надання вказаного права для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті, та відповідно така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ.
   
   Якщо цивільно-правовим договором передбачено надання замовнику права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, та/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення і його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання постачальником (у тому числі нерезидентом) платежу від замовника як винагороди за надання вказаного права не буде вважатися роялті, а такий платіж є оплатою вартості поставленої програмної продукції (її копій), операції з постачання якої звільняються від ПДВ відповідно до п. 26 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу.
   
   Окремі питання щодо застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції розглянуто в Узагальнюючій податковій консультації стосовно особливостей оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції, затвердженій наказом Міністерства доходів і зборів України від 07.10.2013 № 536.
   
   Щодо складання та реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкових накладних, слід зазначити, що податкова накладна складається платником податків при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг. Особливості складання податкових накладних та реєстрації їх в ЄРПН в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ (в тому числі при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування ПДВ) роз’яснено у листах ДФС від 29.07.2015 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17 та від 07.08.2015 № 29163/7/99-99-19-03-02-17, які розміщені на офіційному порталі ДФС. Вказані листи підприємство може використовувати у своїй роботі.
   
   Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств платежів за використання комп’ютерних програм за ліцензійними договорами, укладеними до 01.01.2015 та чинними після 01.01.2015, відповіді на питання надано в листі Державної фіскальної служби України від 18.08.2015 № 30644/7/99-99-19-02-02-17, який розміщений на офіційному веб–порталі в рубриці «Податки, збори, платежі/Загальнодержавні податки/Податок на прибуток підприємств/Листи». Зазначений лист може використовуватись у діяльності платника податку.
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам