Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении особым налогом операций с инвестиционными сертификатами

О налогообложении особым налогом операций с инвестиционными сертификатами   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.09.2014 р. № 3788/6/99-95-42-01-16-01-15
   
   Про надання відповіді

    Державна фіскальна служба України розглянула лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 25.07.2014 № 212 про підтвердження редакції відповідей стосовно звільнення від оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами та повідомляє таке.
   
    Пунктом 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) встановлено, що не підлягають оподаткуванню особливим податком:
   
    операції з інвестиційними сертифікатами, сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, цільовими облігаціями підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва (п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу);
   
    операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску (п.п. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Кодексу);
   
    операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу, а саме операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу (п.п. 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 Кодексу).
   
    Відповідно до ст. 1 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 3480) емісію слід розуміти як сукупність дій емітента, що провадиться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників.
   
    Згідно із п. 5 ст. 3 Закону № 3480 пайові цінні папери – це цінні папери, які надають право на отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів належать, зокрема, інвестиційні сертифікати.
   
    При цьому відповідно до ст. 47 Закону України від 05 липня 2012 року № 5080-VI «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон № 5080) у разі ліквідації пайового інвестиційного фонду розрахунки з його учасниками в процесі ліквідації можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами у разі якщо, зокрема: інвестиційні сертифікати розміщувалися лише шляхом приватного розміщення; регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками пайового фонду іншими, ніж кошти, активами пайового фонду.
   
    Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2605 «Про затвердження Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду» встановлено, що розрахунки з учасниками пайового інвестиційного фонду в процесі ліквідації фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами фонду за умови дотримання вимог відповідних частин статті 47 Закону № 5080.
   
    Отже, виходячи із зазначених вище норм Кодексу, а також норм законодавства з питань обігу цінних паперів в Україні не підлягають оподаткуванню особливим податком:
   
    операції, що здійснюються емітентом будь-яких цінних паперів, емітентом цінних паперів інститутів спільного інвестування будь-якого типу (інтервального, закритого, відкритого), у т.ч. операції, що здійснюються емітентом інвестиційних сертифікатів з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу за грошові кошти, а також конвертації емітентом цінних паперів власного випуску відповідно до п.п. 213.2.4 – 213.2.5 п. 213.2 ст. 213 Кодексу;
   
    операції з інвестиційним сертифікатами, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва відповідно до п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу.
   
    Усі інші операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів (у тому числі – інвестиційних сертифікатів), повинні оподатковуватись особливим податком згідно із п.п. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Кодексу.
   
    Таким чином, позиція Державної фіскальної служби України щодо оподаткування особливим податком операцій з інвестиційними сертифікатами не суперечить діючому законодавству та залишається незмінною.
   
    Перший заступник
В.П. Хоменко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам