Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налогообложении процентов

О налогообложении процентов   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.09.2014 р. N 3141/6/99-99-17-02-02-16
   
   Щодо оподаткування процентів

   Органи Державної фіскальної служби України у своїй діяльності керуються Конституцією України, Податковим кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади і здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів та контроль за своєчасністю подання платниками податків та платниками єдиного внеску звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), у тому числі контроль за достовірністю та повнотою нарахування, сплати податків, зборів і платежів.
   
   Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
   
   Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця (п. 177.2 ст. 177 ПКУ).
   
   Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем, яка обрала спрощену систему оподаткування, встановлюється главою 1 розділу XIV ПКУ.
   
   Для фізичної особи - підприємця доходом є дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п. 292.1 ст. 292 ПКУ).
   
   Отже, для фізичної особи - підприємця незалежно від системи оподаткування виплачені проценти не включаються до оподатковуваного доходу, отриманого від господарської діяльності.
   
   Одночасно зазначаємо, що з 3 серпня 2014 року вступив в дію Закон України від 4 липня 2014 року N 1588-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів", відповідно до якого до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Платника податку включається, зокрема, дохід у вигляді процентів, який оподатковується за ставкою 15 відсотків.
   
   Зазначена ставка податку застосовується до доходів у вигляді процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунка; процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифікатами; процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці; плати (відсотка), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки; доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону; доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону; доходу у вигляді відсотків (дисконту), отриманого власником облігацій від їх емітента відповідно до закону; доходу за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю.
   
   При цьому слід зазначити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді процентів на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.
   
   Отже, оподаткування процентів та дисконтних доходів, нарахованих на користь фізичних осіб з будь-яких інших доходів, ніж ті, що зазначені у підпункті 170.4.1 пункту 170.4 ст. 170 ПКУ, здійснюється у загальному порядку, встановленому ПКУ для доходів, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування, за ставкою, визначеною в абзаці першому пункту 167.1 статті 167 ПКУ.
   
   Підпунктами 170.4.1 та 170.4.3 п. 170.4 ст. 170 ПКУ зазначено, що податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку, нараховану за ставками, визначеними абзацом першим пункту 167.1 статті 167 ПКУ.
   
   Також податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 ПКУ, відображається загальна сума нарахованих у звітному податковому періоді доходів та загальна сума утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунка, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи.
   
   Враховуючи викладене, проценти, які нараховані (виплачені, надані) податковим агентом на розрахункові рахунки фізичної особи - підприємця, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 15 відсотків. Податкові агенти (банки, кредитні спілки), які нараховують доходи у вигляді процентів, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку та відображають її у податковому розрахунку за ф. N 1ДФ.
   
    Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам