Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налоговом контроле за трансфертным ценообразованием

О налоговом контроле за трансфертным ценообразованием   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.03.2015 р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17
   
   Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

   Державна фіскальна служба України у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 28.12.2014 р. № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» повідомляє стосовно окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо контролю за трансфертним ціноутворенням.
   
   1.Щодо документації з трансфертного ціноутворення, яку платник податків надає на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику
   
   Відповідно до норм підпунктів 39.4.7 і 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.) для різних категорій платників було встановлено окремі вимоги для подання документації на запит центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Платники податків (крім великих платників податків) були зобов’язані подати первинну документацію щодо окремих контрольованих операцій та іншу документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі), якими вони можуть обґрунтувати відповідність договірних цін вказаної контрольованої операції рівню звичайних цін протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту.
   
   Великі платники податків були зобов’язані подати документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі), яка повинна містити інформацію із переліку, встановленого підпунктом 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту.
   
   Новою редакцією ст. 39 Кодексу з 01.01.2015 р. правила подання платниками податків документації змінено та уніфіковано для всіх категорій платників. Згідно з пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Кодексу (у редакції, що діє після 01.01.2015 р.) на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, усі платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію, яка повинна містити інформацію, зазначену у пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.
   
   З урахуванням рішення Конституційного Суду України у справі № 1-рп/99 від 09.02.99 р. (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) при направленні після 01.01.2015 р. Державною фіскальною службою України запитів платникам податків про надання документації з трансфертного ціноутворення щодо окремих контрольованих операцій, здійснених у 2013 - 2014 рр., платники податків та контролюючі органи зобов’язані застосовувати норми підпунктів 39.4.4 - 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу у редакції, що діє після 01.01.2015 р., тобто застосовувати норми, чинні на момент направлення запиту.
   
   2. Щодо застосування до платників податків штрафних санкцій за неподання звіту про контрольовані операції за 2013 р.
   
   Відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 та п. 24 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.) звіт про контрольовані операції, здійснені платниками в період з 1 вересня по 31 грудня 2013 р., подається до 01.10.2014 р.
   
   Згідно з п. 120.3 ст. 120 Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.) неподання платником податків звіту про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу тягне за собою накладання штрафу у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
   
   З 01.01.2015 р. п. 120.3 ст. 120 Кодексу викладено в новій редакції, відповідно до якої неподання платником податків звіту про здійснені ним протягом року контрольовані операції або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
   
   - 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
   
   - 5 відсотків суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті.
   
   Із урахуванням позиції Вищого адміністративного суду України, викладеної у листі від 24.11.2011 р. № 2198/11/13-22, щодо застосування штрафних санкцій у разі встановлення та фіксації у 2015 р. контролюючими органами фактів неподання платниками податків звітів про здійснені ними в період з 1 вересня по 31 грудня 2013 р. контрольовані операції застосовується штрафна санкція у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, тобто на 01.01.2013 р.
   
   Штрафні санкції до платників податків у розмірі 5 відсотків суми контрольованих операцій, що не задекларовані ними у поданих звітах про контрольовані операції за 2013 р., не застосовуються.
   
   У разі встановлення контролюючими органами після 01.01.2015 р. фактів:
   
   - неподання платником податків звіту про контрольовані операції, здійснені ним у 2014 р., - застосовується штрафна санкція у розмірі 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2014 р.;
   
   - невключення до поданого звіту про контрольовані операції за 2014 р. окремих контрольованих операцій, - застосовується штрафна санкції у розмірі 5 відсотків суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті.
   
   3. Щодо процедури застосування штрафних санкцій, передбачених п. 120.3 ст. 120 Кодексу у разі:
   
   а) неподання платником податків звіту про здійснені ним протягом року контрольовані операції або неподання документації з трансфертного ціноутворення;
   
   б) невключення до звіту про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції

   
   Пунктом 116.1 ст. 116 Кодексу встановлено, що у разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення.
   
   Відповідно до пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Кодексу (у редакції, що діє після 01.01.2015 р.) документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію, розрахунки, звіт про контрольовані операції або документацію з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом, а в контролюючих органах наявна інформація щодо фактів здійснення платником податків діяльності, що призвела до виникнення об’єктів оподаткування, наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу та/або наявності діючих (у тому числі призупинених) ліцензій на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.
   
   Відповідно до пп. 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 Кодексу (у редакції, що діє після 01.01.2015 р.) документальна позапланова перевірка здійснюється у разі неподання платником податків або подання з порушенням вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту або документації відповідно до вимог підпунктів 39.4 і 39.5 ст. 39 Кодексу
   
   Таким чином:
   
   а) у разі наявності у контролюючого органу інформації, що платником податків у звітному періоду проводились контрольовані операції, але у встановлений Кодексом строк ним не подано звіт про контрольовані операції, або на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, не подано документацію про здійснені ним контрольовані операції, контролюючим органом здійснюється документальна позапланова перевірка відповідно до пп. 78.1.2 п. 78.1 ст. 78 Кодексу;
   
   б) у разі якщо контролюючим органом під час моніторингу (аналізу) поданого платником податків звіту про контрольовані операції встановлено невключення до такого звіту інформації про всі здійснені ним протягом звітного періоду контрольовані операції, що є порушенням вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу, контролюючим органом здійснюється документальна позапланова перевірка відповідно до пп. 78.1.15 п. 78.1 ст. 78 Кодексу.
   
   Враховуючи повноту наявної в контролюючому органі інформації та матеріалів, документальна перевірка може бути невиїзною або виїзною. Перевірка проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Кодексу. Головною метою такої перевірки є притягнення платника податків за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу та застосування до нього штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), встановлених п. 120.3 ст. 120 Кодексу.
   
   Зазначена перевірка не є перевіркою контрольованих операцій у розумінні пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, оскільки предметом цієї перевірки не є перевірка питання трансфертного ціноутворення, визначені ст. 39 Кодексу, а саме повноти нарахування і сплати податків під час здійснення платником податків контрольованих операцій відповідно до принципу «витягнутої руки».
   
   Результати перевірки оформлюються відповідно до ст. 86 Кодексу. Податкове повідомлення-рішення (з розрахунком штрафних (фінансових) санкцій) приймається керівником контролюючого органу (його заступником) у порядку, визначеному п. 86.8 цієї статті.
   
   Податкове повідомлення-рішення щодо сплати штрафу за формою «Р» складається та надсилається (вручається) платнику податків у порядку, визначеному ст. 58 Кодексу. Зарахування спеціальних штрафних санкцій здійснюється за кодом бюджетної класифікації 21081100.
   
   Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та враховувати вимоги листа при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.
   
   
   В. о. Голови
М.В. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам