Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О налоговых льготах при реализации проектов международной технической помощи

О налоговых льготах при реализации проектов международной технической помощи   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 26.11.2015 р. № 7325/10/03-20-15-01-17
   
   Про надання роз'яснення

   Головне управління ДФС у Волинській області розглянуло лист від 02.11.2015 № 46 щодо надання роз'яснення про податкові пільги при реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.
   
   Згідно з п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі — ПКУ), якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств затверджена Законом України від 03 вересня 2008 року № 360-VI «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств» (далі — Рамкова угода).
   
   Статтею 3 Рамкової угоди передбачено, що контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не піддягають оподаткуванню ПДВ, гербовим, реєстраційним або іншими аналогічними зборами в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).
   
   Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів, регламентується постановою Кабінету Міністрів Україні, від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», із змінами та доповненнями (далі — Порядку № 153).
   
   Реалізація права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України, відповідно до інформаційних довідок, наведених у додатку до листа Державної податкової служби України від 27.09.2012 № 4526/0/71-12/12-1017, здійснюється на підставі:
   
   — реєстраційної картки проекту (програми) міжнародної технічної допомоги (далі — МТД), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку);
   
   — плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД в рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мінекономрозвитку (далі — план закупівлі).
   
   У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
   
   1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;
   
   2) підтвердження наявності плану закупівлі;
   
   3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.
   
   У разі, якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України. Таким чином, в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без сплати ПДВ.
   
   Неподання плану закупівлі за проектом розглядатиметься як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці цього проекту буде зроблено відповідну відмітку.
   
   У разі, якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено одну з нижчезгаданих відміток про те, що:
   
   1) податкові пільги за операціями, які здійснюються на митній території України, міжнародним договором не передбачені;
   
   2) план закупівлі не подано (необхідність в реалізації права на податкові пільги не заявлено), це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД податкові пільги відсутні або донором не заявлено необхідність в реалізації права на податкові пільги. Таким чином, в рамках такого проекту товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) зі сплатою ПДВ.
   
   У разі постачання товарів, робіт та послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, платник податку (продавець) в додатку 6 до податкової декларації з ПДВ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547, зазначає підставу для звільнення, зокрема, номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, та назву відповідного міжнародного договору.
   
   Крім цього, платник податку (продавець) зберігає у справі:
   
   I. копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;
   
   II. копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту;
   
   III. копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).
   
   Згідно з додатком 5 до Порядку № 153 до переліку категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту (програми) не включаються товари, роботи і послуги, що придбаваються за кошти МТД, залучені на умовах співфінансування з інших джерел, крім проектів (програм), донором яких виступає Європейський Союз.
   
   Таким чином, в рамках проекту «Перший крок у переході на відновлювані джерела енергії у місті Нововолинську» товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) постачальниками такому виконавцю без сплати ПДВ. При цьому звільненню від оподаткування податком на додану вартість підлягатимуть лише ті товари, роботи та послуги, які фінансовані коштом Співтовариства.
   
   Щодо оподаткування податком на прибуток коштів МТД повідомляємо наступне.
   
   Положеннями Рамкової угоди та ПКУ не передбачено звільнення коштів МТД від оподаткування податком на прибуток, в зв'язку з чим такі кошти оподатковуються на загальних підставах.
   
   А саме, з 01.01.2015 згідно підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
   
   Таким чином, в податковому обліку отримані кошти МТД відображаються виключно за бухгалтерськими правилами, оскільки коригувань фінансового результату за такими операціями у ПКУ не передбачено.
   
   В бухгалтерському обліку кошти МТД підпадають під визначення коштів цільового фінансування. Так, відповідно до пунктів 16,17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких було здійснено витрати за рахунок цих коштів відповідно до умов такого фінансування.
   
   Перший заступник В.В. Чуй

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам