Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О направлении информации

О направлении информации   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.10.2014 р. N 6540/7/99-99-24-01-09-17

   
Керiвникам митниць

   
Про направлення iнформацiї

   
    Для врахування в роботi направляємо лист Державної iнспекцiї України з безпеки на наземному транспортi вiд 19.09.2014 N 2553/08/16-14.
   
    Додаток: на 1 арк.
   
   Заступник голови
А.В. Макаренко

   


   
***

   
   ДЕРЖАВНА IНСПЕКЦIЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТI
   
   ЛИСТ
   
   від 19.09.2014 р. N 2553/08/16-14
   
Головi Державної фiскальної службi України
   Бiлоусу I.О.

   
Шановний Iгорю Олеговичу!

    Вiдповiдно до статтi 6 Закону України "Про автомобiльний транспорт" контроль сплати перевiзниками штрафiв чи виконання приписiв органiв контролю у пунктах пропуску через державний кордон України покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень.
   
    Враховуючи вкрай складне полiтичне та економiчне становище в державi та те, що територiї Автономної республiки Крим та мiста Севастополь вважаються незаконно анексованими, просимо Вас надати доручення вiдповiдним пiдроздiлам, якi здiйснюють державний контроль сплати перевiзниками штрафiв безпосередньо у пунктах пропуску через державний кордон України, про наступне.
   
    Автомобiльних перевiзникiв, якi перетинають державний кордон України та мають не сплаченi штрафи за порушення автотранспортного законодавства накладенi на пiдставi постанов про застосування адмiнiстративно-господарських штрафiв, якi були винесенi Управлiннями Укртрансiнспекцiї в АР Крим та м. Севастополь, iнформувати про банкiвськi реквiзити, на якi необхiдно здiйснювати сплату штрафiв:
   
    р/р 31110028700011
    в УДКСУ у Шевченкiвському р-нi м.Києва МФО 820019 код ЄДРПОУ 37995466, код платежу 22012500 надання iнших адмiн. Посл.
   
   З повагою
   Голова
В.М. Черненко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам