Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О необходимости подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в связи с возвращением учредителю (участнику) денежных средств или имущества, предварительно внесенных им в уставный капитал предприятия, в случае уменьшения размера уставного фонда предприятия

О необходимости подавать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в связи с возвращением учредителю (участнику) денежных средств или имущества, предварительно внесенных им в уставный капитал предприятия, в случае уменьшения размера уставного фонда предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.11.2015 р. № 3331/Ч/26-15-17-01-10

   Відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-IV із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України.
   
   Пунктом 162.1 ст.162 ПКУ платниками податку на доходи фізичних осіб є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи та фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
   
   Відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ, об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
   
   Згідно з пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються дохід у вигляді пасивних доходів (крім зазначених у підпункті 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 ПКУ).
   
   Крім того, відповідно до пп. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.
   
   При цьому, п. п. 167.5.3. п. 167.5 ст. 167 ПКУ визначено, що термін «пасивні доходи» означає, зокрема такі доходи, як інвестиційний прибуток, включаючи прибуток від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі від зміни курсу іноземної валюти.
   
   Підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 ст. 167 ПКУ, встановлено, що ставка податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюється у розмірі 20 відсотків.
   
   Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регулюється пунктом 170.2 статті 172 ПКУ.
   
   Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.
   
   Згідно із пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6 ПКУ (крім операцій з деривативами).
   
   До продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з:
   
   - обміну інвестиційного активу на інший інвестиційний актив;
   
   - зворотного викупу або погашення інвестиційного активу його емітентом, який належав платнику податку;
   
   - повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.
   
   Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.
   
   Термін "інвестиційний актив" означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).
   
   До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).
   
   Водночас, згідно з пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 розділу ІV ПКУ не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
   
   а) дохід, отриманий платником податку протягом звітного податкового року від продажу інвестиційних активів, якщо сума такого доходу не перевищує суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ (у 2015 році – 1710,00 грн.);
   
   б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктом 165.1.40 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.
   
   У випадках, зазначених у підпунктах ”а” і ”б” цього підпункту, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів та витрат на придбання таких інвестиційних активів.
   
   Таким чином, повернення засновнику (учаснику) коштів або майна, попередньо внесених ним до статутного капіталу підприємства, у разі зменшення розміру статутного фонду підприємства необхідно розглядати як операцію з інвестиційними активами.
   
   Зокрема, при поверненні підприємством фізичній особі її частки в статутному капіталі на підприємство не покладаються функції податкового агента, адже згідно з пп. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами здійснюється платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
   
   При цьому, слід зазначити, що об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб буде вважатися інвестиційний прибуток, для визначення якого враховуються витрати, пов’язані із придбанням такого корпоративного права.
   
   Водночас, до витрат, пов’язаних з придбанням корпоративних прав, можуть бути віднесені лише документально підтверджені витрати фізичної особи, спрямовані на формування статутного капіталу товариства.
   
   Разом з цим, на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку, зокрема, документи первинного обліку, на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку (п.176.1 ст.176 ПКУ).
   
   Отже, при поверненні платнику податку частини коштів або майна попередньо внесених до статутного капіталу товариства, яка дорівнює вартості вкладу, що повинно бути документально підтверджено первинними документами, база для оподаткування податком на доходи фізичних осіб у вигляді інвестиційного прибутку відсутня.
   
   Однак, платник податку в обов’язковому порядку повинен декларувати результати від усіх операцій з інвестиційними активами, що прирівнюються до продажу здійснених протягом звітного (податкового) року за винятком випадків, зазначених в пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 розділу ІV ПКУ.
   
   Водночас, відповідно до п. 49.1 ст. 49 ПКУ для платників податку на доходи фізичних осіб податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.
   
   Так, згідно з пп. 49.18.4 п. 49.18 ст.49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (за 2015 рік – до 01.05.2016 року).
   
   З повагою
   Заступник начальника
З.В. Лагутіна

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам