Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О необходимости применения и изменения печати физическим лицом - предпринимателем

О необходимости применения и изменения печати физическим лицом - предпринимателем   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 25.11.2015 р. № 2001/14/10-36-17-01

   Головне управління ДФС у Київській області в межах компетенції розглянуло Ваше звернення, яке надійшло на Урядову гарячу лінію та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – IV (зі змінами та доповненнями) (далі - ПКУ) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження й обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Функції фіскальних органів визначені п. 191.1 ст. 191 ПКУ, зокрема, здійснення адміністрування податків, зборів, платежів.
   
   Кабінетом Міністрів України 29 грудня 2010 року прийнято постанову №1216 "Про внесення змін до Положення про дозвільну систему", якою із переліку предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, вилучено штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи.
   
   Тобто вказаним рішенням Уряду було вилучено норми стосовно функції Міністерства внутрішніх справ України щодо нормативно-правового регулювання правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів.
   
   У зв'язку з цим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 2011 року №5 визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 11 січня 1999 року №17 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 року за №264/3557).
   
   Статтею 58 прим. 1 Господарського кодексу України від 16.01.2003 року №436-IV (далі - ГКУ) визначено: 1. Суб'єкт господарювання може мати печатки. 2. Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.
   
   Також, стаття 128 ГКУ, яка визначає особливості статусу громадянина як суб'єкта господарювання, не містить вимог обов'язкової наявності печатки у суб'єкта господарювання.
   
   На печаті ФОП зазвичай відображаються основні реквізити (ПІП, ІПН та ін). В разі зміни основних реквізитів, що зазначені на печатці фізичної особи – підприємця, печатка, з якою працює суб’єкт, може бути замінена у разі необхідності.
   
   З огляду на викладене, стає зрозумілим, що фізична особа - підприємець самостійно визначає порядок організації своєї діяльності, при вирішенні питання подальшого використання печаток, та необхідності зміни печатки у зв’язку зі зміною адреси реєстрації.
   
   Крім того повідомляємо, що відповідно до пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 ПКУ податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Слід зазначити, що згідно із ст.52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   При цьому зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони мають роз'яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
    Заступник начальника
О.М. Форосенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам