Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке формирования в системе электронного администрирования НДС показателя SПопРах формулы, предусмотренной для расчета суммы налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных налоговые накладные / расчеты корректировки

О порядке формирования в системе электронного администрирования НДС показателя SПопРах формулы, предусмотренной для расчета суммы налога, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в Едином реестре налоговых накладных налоговые накладные / расчеты корректировки   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 05.10.2015 р. № 21061/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   Державна фіскальна служба України розглянула лист підприємства щодо порядку формування у системі електронного адміністрування ПДВ показника SПопРах формули, передбаченої для обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні/розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума), та повідомляє.
   
   Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі – Закон № 643), який набув чинності 29.07.2015, зокрема, внесено зміни до статті 2001 "Електронне адміністрування податку на додану вартість" Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу показник S ПопРах є складовою формули, за якою обраховується реєстраційна сума.
   
    S ПопРах – загальна сума поповнення з поточного рахунка платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника – сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
   
   Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 «обнуляється», за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Після такого «обнулення» до формули автоматично включаються, зокрема, суми залишку коштів на електронному рахунку платника станом на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 (тобто станом на 03.08.2015) за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період червень 2015 року до перерахування з електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 Кодексу (підпункт 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу).
   
   Таким чином, оскільки показник S ПопРах було "обнулено", при цьому грошові кошти в рахунок сплати податкових зобов’язань по декларації з ПДВ за червень 2015 року підприємством на електронний рахунок перераховані не були, внаслідок чого станом на 03.08.2015 залишок коштів на електронному рахунку платника дорівнював нулю, то після вирахування відповідно до підпункту 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу із суми такого залишку позитивного значення суми податку, задекларованого до сплати у декларації за червень 2015 року, показник S ПопРах отримав від’ємне значення, що і відображено у рядку 5 витягу із системи електронного адміністрування ПДВ підприємства.
   
    Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам