Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке формирования в системе электронного администрирования НДС показателей SПопРах и SВидщкод формулы, предусмотренной для расчета суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН НН/РК

О порядке формирования в системе электронного администрирования НДС показателей SПопРах и SВидщкод формулы, предусмотренной для расчета суммы НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН НН/РК   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.11.2015 р. № 25386/6/99-99-19-03-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку формування у системі електронного адміністрування ПДВ показників SПопРах та SВідщкод формули, передбаченої для обрахунку суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні/розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума), та повідомляє.
   
   Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі – Закон № 643), який набув чинності 29.07.2015, зокрема, внесено зміни до статті 2001 "Електронне адміністрування податку на додану вартість" Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
   
   Відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу показники S ПопРах та SВідщкод є складовими формули, за якою обраховується реєстраційна сума:
   
   S ПопРах – загальна сума поповнення з поточного рахунка платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника – сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
   
   SВідщкод – загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань, проведених за результатами перевірок.
   
   Згідно з пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу формула (всі її складові), яка визначає реєстраційну суму, на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 (03.08.2015) «обнулена», за винятком окремих складових вказаної формули (сума податку за виданими і отриманими податковими накладними та сума податку за митними деклараціями, аркушами коригування і додатковими деклараціями), що були сформовані починаючи з 01.07.2015.
   
   Після такого «обнулення» до формули автоматично включено, зокрема, суми залишку коштів на електронному рахунку платника станом на початок третього робочого дня після набрання чинності Законом № 643 (тобто станом на 03.08.2015) за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період червень 2015 року до перерахування з електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 Кодексу (підпункт 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу).
   
   Таким чином, оскільки показник S ПопРах було "обнулено", при цьому грошові кошти в рахунок сплати податкових зобов’язань по декларації з ПДВ за червень 2015 року платником податку на електронний рахунок перераховані не були, то після вирахування відповідно до підпункту 2 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу із суми залишку коштів на електронному рахунку платника позитивного значення суми податку, задекларованого до сплати у декларації за червень 2015 року, показник S ПопРах отримав від’ємне значення, що і відображено у рядку 5 витягу із системи електронного адміністрування ПДВ (далі – Витяг) платника податку.
   
   Рядок 7 Витягу "Загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування" формується на підставі сум податку, зазначених в рядках 23.1 "Сума від'ємного значення, що зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість" та 23.2 "Сума від'ємного значення, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку" податкових декларацій з ПДВ. Значення рядка 23.1 використовується при формуванні рядка 7 Витягу, оскільки підприємством не було самостійно сплачено суми ПДВ в рахунок погашення наявного податкового боргу, а було погашено такий податковий борг за рахунок від’ємного значення з ПДВ в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Кодексу.
   
   Отже, сума податку, яка була задекларована у рядку 23.1 декларації з ПДВ, фактично є відшкодуванням ПДВ в рахунок погашення податкового боргу, а тому, згідно з вимогами чинного законодавства, зменшує реєстраційну суму платника.
   
   Таким чином, показники S ПопРах та SВідщкод формули, за якою обраховується реєстраційна сума, були сформовані відповідно до чинного законодавства та не потребують виправлення.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам