Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке начисления налоговых обязательств по НДС предприятием, применяющим специальный режим налогообложения, определенный статьей 209 НКУ, и в процессе ведения своей хозяйственной деятельности приобретающий ресурсы, которые частично используются в налогооблагаемых операциях и частично в необлагаемых операциях

О порядке начисления налоговых обязательств по НДС предприятием, применяющим специальный режим налогообложения, определенный статьей 209 НКУ, и в процессе ведения своей хозяйственной деятельности приобретающий ресурсы, которые частично используются в налогооблагаемых операциях и частично в необлагаемых операциях   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 13.11.2015 р. № 3893/10/20-40-15-01-15

   Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" внесено зміни до статті 199 Кодексу в частині нарахування податкових зобов'язань у разі, якщо придбані товари/послуги призначаються для використання у неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності.
   
   Так, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 Кодексу).
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, податкові зобов'язання визначаються та податкова накладна складається у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
   
   Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю, нарахування податкових зобов'язань не здійснюється незалежно від дати їх придбання.
   
   Враховуючи викладене, якщо придбані для ведення господарської діяльності товари частково використовуються в оподатковуваних операціях (реалізація с/г продукції на території України), а частково в звільнених операціях (експорт с/г продукції), платник податку не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, скласти та зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання таких товарів, яка відповідає частці їх використання у звільнених операціях (пункт 199.1 статті 199 Кодексу).
   
   Така податкова накладна включається платником податку, який застосовує спеціальний режим оподаткування, до складу податкових зобов'язань податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (в рядок 1.1).
   
   При цьому сума податкового кредиту, нарахована при придбанні товарів, призначених для часткового використання в оподатковуваних операціях та частково у звільнених операціях, і включена на дату їх придбання до складу податкового кредиту податкової декларації 0121-0223 у повному розмірі, підлягає коригуванню на суму частки використання придбаних товарів у звільнених операціях.
   
   Таке коригування відображається у рядку 16.3 податкової декларації 0121-0123 зі знаком "-" та в податковій декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом зі знаком "+".
   
   Крім того, дане питання розглянуто у листі Державної фіскальної служби України від 12.10.2015 р. N 21547/6/99-99-19-03-02-15.
   
   Стосовно заповнення зведеної податкової накладної у разі застосування п.199.1 ст.199 Кодексу повідомляємо наступне.
   
   Відповідно до п.201.4 ст.201 розділу V Кодексу «платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
   
   покупцям - платникам податку - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
   
   покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця».
   
   Так, зведена податкова накладна складається на кожного платника податку окремо (чинним Кодексом для зведеної податкової накладної, яка оформляється відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, іншого не передбачено).
   
   Податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2014 р. за № 1235/26012, із змінами та доповненнями (далі – Порядок №957).
   
   Згідно п.18 Порядку №957 періодичність складання зведених податкових накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Це відповідає даті складання такої податкової накладної та даті виникнення податкового зобов'язання (постачання, оплати), але не пізніше останнього дня звітного періоду.
   
   Особливості заповнення зведеної податкової накладної, яка оформляється відповідно до пункту 199.1 статті 199 Кодексу, визначені у листі ДФС України від 07.08.2015 р. N 29163/7/99-99-19-03-02-17 «Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних».
   
   Крім того зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.
   
   В.о. начальника
І.А. Сагайдак

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам