Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • О порядке начисления налоговых обязательств по НДС при осуществлении операций по списанию недостач и / или порчи готовой продукции мясопереработки, полуфабрикатов и товарно-материальных ценностей

О порядке начисления налоговых обязательств по НДС при осуществлении операций по списанию недостач и / или порчи готовой продукции мясопереработки, полуфабрикатов и товарно-материальных ценностей   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.12.2015 р. № 27000/6/99-99-19-03-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій із списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей та повідомляє.
   
   Відповідно до підпунктів "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких згідно зі статтею 186 ПКУ розташоване на митній території України.
   
   Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
   
   придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
   
   Нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   З метою застосування пункту 198.5 статті 198 ПКУ податкові зобов'язання визначаються за товарами/послугами, необоротними активами:
   
   придбаними для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;
   
   придбаними для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
   
   Враховуючи викладене, у разі якщо сільськогосподарським підприємством відбувається списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах виробництва такої продукції і напівфабрикатів, понад норми їх природного убутку, такі товари не можуть бути використані у межах господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.
   
   При цьому якщо під час придбання (виготовлення) товарів (сировини) для виробництва готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і придбання товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах такого виробництва, суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, то сільськогосподарське підприємство повинно не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за основною ставкою виходячи із вартості придбання таких товарів (сировини) та відобразити їх у рядку 1 розділу I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ із позначкою "0130".
   
   У разі якщо сільськогосподарським підприємством відбувається списання нестач та/або псування готової продукції м'ясопереробки, напівфабрикатів і товарно-матеріальних цінностей, задіяних на етапах виробництва такої продукції і напівфабрикатів, у межах норм їх природного убутку та під час придбання (виготовлення) яких, суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, то сільськогосподарським підприємством податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються, а податковий кредит не коригується за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції. У разі недотримання цієї умови, за такими товарами визначається умовний продаж та нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ за основною ставкою.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62377 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно