Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения операции по передаче физическим лицом собственного жилого дома религиозной общине по договору дарения

О порядке налогообложения операции по передаче физическим лицом собственного жилого дома религиозной общине по договору дарения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 27.10.2015 р. № 9985/В/99-99-19-02-02-14

   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку оподаткування операції з передачі фізичною особою власного житлового будинку релігійній громаді згідно з договором дарування і повідомляє.
   
   Статтею 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, що за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.
   
   Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (п. 719.2 ст. 719 ЦКУ).
   
   Відповідно до ст. 729 ЦКУ пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема, грошей та цінних паперів, особам, встановленим ч. 1 ст. 720 ЦКУ (фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальна громада), для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви.
   
   До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.
   
   Оскільки пожертва фактично являє собою дарування, то і оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування дарунку чи спадщини.
   
   Згідно із Законом України від 23 квітня 1991 року № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон № 987) релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати та поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями). Релігійними організаціями в Україні є релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що складаються із зазначених релігійних організацій.
   
   Стосовно оподаткування податком на прибуток релігійної громади зі статусом неприбуткової організації
   
   Відповідно до положень п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України (з урахуванням змін, унесених Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій») (далі – ПКУ) релігійним організаціям, метою діяльності яких є задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру, а не одержання прибутку, надано право на отримання статусу неприбуткової організації з відповідним внесенням до реєстру неприбуткових організацій та звільненням від оподаткування їх релігійної діяльності, що здійснюється в рамках Закону № 987.
   
   Так, відповідно до п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).
   
   Отже, внесені до Реєстру релігійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ), та без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої релігійної організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
   
   Стосовно оподаткування ПДВ операцій з передачі житла неприбутковій організації
   
   Порядок оподаткування податком на додану вартість операцій суб’єктів господарювання, які є зареєстрованими платниками ПДВ, з постачання на митній території України товарів/послуг, зокрема: об’єкт оподаткування податком на додану вартість, база оподаткування податком, дата визначення податкових зобов’язань з податку та ставки податку визначено статтями 185, 187, 188, 193 розділу V ПКУ.
   
   Відповідно до п.п 197.1.14 п. 197.1 ст. 197 ПКУ операції з постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
   
   Крім того, згідно з інформаційними базами даних ДФС станом на 20.10.2015 Релігійна Громада Християн Віри Євангельської не є зареєстрованою платником ПДВ.
   
   Стосовно оподаткування податком на доходи фізичних осіб при даруванні власного нерухомого майна.
   
   Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб визначено в розділі ІV ПКУ.
   
   Відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 ПКУ платником податку є фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.
   
   Об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ).
   
   Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, визначені статтею 165 ПКУ.
   
   Слід зазначити, що Кодексом встановлено окремий порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.
   
   Так, п. 174.3 ст. 174 ПКУ визначено, що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.
   
   Водночас повідомляємо, що відповідно до п. 174.4 ст. 174 ПКУ нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.
   
   Враховуючи викладене, обов’язок щодо сплати податку виникає у платника при отриманні (нарахуванні) доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. У випадку якщо фізична особа має намір подарувати власне нерухоме майно релігійній громаді, дохід у такої фізичної особи не виникає, тому відповідно до Розділу ІV ПКУ вона не є платником податку на доходи фізичних осіб.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
7024 8
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам