Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения НДС операций по поставке товаров / услуг, приобретаемых при реализации проектов международной технической помощи

О порядке налогообложения НДС операций по поставке товаров / услуг, приобретаемых при реализации проектов международной технической помощи   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 12.11.2015 р. № 24138/6/99-99-19-03-02-15
   
    Про надання відповіді

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/ послуг, що придбаваються під час реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД), та повідомляє.
   
    Відповідно до пункту (а) статті 1 Угоди товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв'язку з програмами допомоги Сполучених Штатів Америки, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією.
   
    Статтею 3 Рамкової угоди визначено, що заходи, які фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами або іншими стягненнями аналогічного характеру, зокрема:
   
    будь-які товари, що імпортуються з метою реалізації заходів, фінансованих коштом Співтовариства, не обкладаються митними зборами та ввізним митом, податками та подібними виплатами аналогічного характеру, що стягуються Урядом, чи будь-яким його органом (п. 3.1 ст. 3 Рамкової угоди);
   
    контракти, фінансовані коштом Співтовариства, не підлягають сплаті ПДВ, гербового, реєстраційного або інших аналогічних зборів в Україні, незалежно від того, чи існують такі збори, чи повинні бути впроваджені, і незалежно від того, чи укладені ці контракти з особами з України чи інших країн (п. 3.3 ст. 3 Рамкової угоди).
   
   Рамкова угода застосовується також до всіх заходів, фінансованих Співтовариством, які за їхнім характером не охоплені окремою угодою про фінансування (п. 1.3 ст. 1 Рамкової угоди).
   
   Щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД
   
   Статтею 3 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.
   
   Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (далі – Порядок).
   
    Відповідно до Порядку виконавцем проекту МТД є будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми).
   
    Проекти (програми), які включені до щорічних програм в рамках МТД, підлягають обов'язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.
   
   У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:
   
   1) посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг;
   
   2) підтвердження наявності плану закупівлі;
   
   3) зазначення адреси офіційного сайту Мінекономрозвитку, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.
   
   У разі якщо у реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених податковим законодавством України, і в рамках такого проекту (програми) МТД товари, роботи та послуги, що закуповуються виконавцем проекту за рахунок МТД, відвантажуються (виконуються, постачаються) без сплати ПДВ.
   
   Платник податку (продавець) з метою підтвердження права на застосування пільг з ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів, робіт, послуг в рамках Проекту зберігає у справі:
   
   копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
   
   копію плану закупівлі, засвідчену печаткою донора або виконавця проекту;
   
   копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).
   
   Крім цього, відповідно до пункту 23 Порядку виконавець проекту, що реалізує право на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України (крім договорів, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему), щомісяця до 20 числа складає та подає в письмовому та електронному вигляді контролюючому органу, в якому перебуває на обліку як платник податків, та в копії Мінекономрозвитку інформаційне підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти МТД у рамках проекту (програми) за формою згідно з додатком 8 до Порядку (далі – інформаційне підтвердження). У разі коли виконавцем є юридична особа – нерезидент, що не перебуває на обліку як платник податків, таке інформаційне підтвердження подається в письмовому та електронному вигляді контролюючому органу за адресою акредитації такої особи на території України та в копії Мінекономрозвитку.
   
    Якщо виконавцем проекту придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальників - платників ПДВ, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана „без ПДВ”.
   
   При цьому платник податку – постачальник таких товарів/послуг складає в установленому порядку податкову накладну щодо відвантаження товарів/послуг і у розділі III та графі 11 такої накладної робить помітку „Без ПДВ”. У податковій накладній вказується також підстава для звільнення таких операцій.
   
   Згідно з пунктом 23 Порядку кожен з виконавців проекту в інформаційному підтвердженні придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі (за формою згідно з додатком 8 до Порядку) вказує реквізити контрагентів – постачальників (найменування, код, адресу) та обсяг придбання товарів/послуг із застосуванням пільгового режиму.
   
    Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проектів МТД та в межах затверджених планів закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються виконавцями проектів МТД за кошти МТД, звільняються від оподаткування ПДВ. При придбанні виконавцями проектів МТД від постачальників товарів/послуг у рамках таких проектів ціна таких товарів/послуг визначається без ПДВ, тому постачальники таких товарів/послуг за такими операціями податкові зобов’язання не визначають і до бюджету не сплачують.
   
    При цьому слід зазначити, що відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.
   
    Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, які призначаються для використання та/або починають використовуватися у зазначених вище операціях, податкові зобов'язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 Кодексу нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.
   
   Голова
   
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам