Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке налогообложения операций по предоставлению резидентом в лизинг воздушного судна нерезиденту согласно договору мокрого лизинга

О порядке налогообложения операций по предоставлению резидентом в лизинг воздушного судна нерезиденту согласно договору мокрого лизинга   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.12.2015 р. № 26813/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку оподаткування операцій з надання резидентом у лізинг повітряного судна нерезиденту згідно з договором мокрого лізингу (weat lease) та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Правові основи діяльності в галузі авіації регулюються Повітряним кодексом України.
   
   Відповідно до підпункту 55 пункту 1 статті 1 Повітряного кодексу України лізинг з екіпажем (мокрий лізинг) – це лізинг, за умовами якого повітряне судно включено до сертифіката експлуатанта – лізингодавця, який несе відповідальність за забезпечення безпеки польотів.
   
   При цьому згідно з підпунктом 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 ПКУ лізингова (орендна) операція – господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.
   
   Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.
   
   Підпунктом 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ визначено, що операції з передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг, не є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
   
   Відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ.
   
   Пунктом 186.2 статті 186 ПКУ визначено, що місцем постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, є місце фактичного постачання таких послуг.
   
   В той же час місцем постачання послуг з надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (підпункт "ґ" пункту 186.3 статті 186 ПКУ).
   
   Таким чином, операція з передачі резидентом транспортного засобу (у тому числі повітряного судна) у лізинг (крім фінансового лізингу) не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ.
   
   В той же час послуга з надання в лізинг (оренду) транспортного засобу є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. Враховуючи те, що операція з надання в лізинг (оренду) транспортних засобів відсутня в переліку операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 ПКУ, то місцем постачання таких послуг відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ визначається місце реєстрації постачальника.
   
   Отже, місцем постачання резидентом - платником податку на додану вартість послуги з надання в лізинг (оренду) рухомого майна нерезиденту є митна територія України, а тому така операція є об’єктом оподаткування податком на додану вартість та оподатковується у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
   
   Стосовно послуг з експлуатації та обслуговування повітряного судна, що знаходиться у користуванні нерезидента на умовах лізингу (оренди), які надаються власником такого повітряного судна, слід зазначити, що місцем постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном, відповідно до підпункту 186.2.1 пункту 186.2 статті 186 ПКУ є місце їх фактичного постачання.
   
   Таким чином, у випадку надання резидентом на митній території України комплексу послуг з експлуатації та обслуговування повітряного судна, яке знаходиться у користуванні нерезидента на умовах лізингу (оренди), місцем постачання таких послуг є митна територія України, а тому такі послуги є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягають оподаткуванню податком за ставкою 20 відсотків.
   
   Якщо надання резидентом - платником ПДВ комплексу послуг з експлуатації та обслуговування повітряного судна, яке знаходиться у користуванні нерезидента на умовах лізингу (оренди), здійснюється за межами митної території України, – такі послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам