Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке обмена налоговой информацией в соответствии с подписанными Украиной международными договорами с учетом введения моратория на проведение налоговых проверок

О порядке обмена налоговой информацией в соответствии с подписанными Украиной международными договорами с учетом введения моратория на проведение налоговых проверок   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.04.2015 р. N 14089/7/99-99-12-01-02-17

   ДФС України надає роз'яснення щодо порядку обміну податковою інформацією відповідно до підписаних Україною міжнародних договорів з огляду на запроваджений мораторій на проведення податкових перевірок.
   
   Обмін податковою інформацією - це напрям міжнародного співробітництва, що полягає у виконанні державою міжнародних зобов'язань шляхом надання адміністративної допомоги, що полягає у здійсненні заходів, спрямованих на надання інформації відповідно до запитів компетентних органів іноземних держав згідно з укладеними міжнародними договорами, та базується на принципі взаємності.
   
   Метою обміну податковою інформацією є використання переваг міжнародного співробітництва в податковій сфері щодо боротьби з ухиленням від сплати податків, належного визначення податкових зобов'язань та забезпечення захисту прав платників податків.
   
   Обмін податковою інформацією відбувається лише за наявності відповідних міжнародних договорів, учасником яких є Україна та якими передбачається обмін податковою інформацією, зокрема, про уникнення подвійного оподаткування, про взаємну адміністративну допомогу та про обмін податковою інформацією.
   
   Згідно з відповідними положеннями чинних міжнародних договорів компетентні органи Договірних Держав обмінюються інформацією, необхідною для виконання положень міжнародного договору або національних законодавств Договірних Держав, стосовно податків, на які поширюється міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування.
   
   Відповідно до п. 3.1 ст. 3 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана ВРУ і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.
   
   Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).
   
   Функції контролюючих органів визначені ст. 191 Кодексу. Так, контролюючі органи виконують такі функції, зокрема:
   
   розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів України з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів (пп. 191.1.30 ст. 191 Кодексу);
   
   організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством, міжнародними договорами України, здійснюють міжнародне співробітництво у податковій і митній сферах (пп. 191.1.32 ст. 191 Кодексу).
   
   У зв'язку з цим положеннями міжнародних договорів України про обмін податковою інформацією, які згідно з п. 3.1 ст. 3 Кодексу є складовою податкового законодавства України, не передбачено винятків щодо непроведення податкових перевірок у напрямі міжнародного співробітництва.
   
   Зазначене довести до відома підпорядкованих органів ДФС України.
   
   В. о. Голови
   
М. Мокляк

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам