Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке отнесения сельскохозяйственным предприятием, применяет специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, сумм НДС в состав налогового кредита по операциям по приобретению угля, используемого в процессе приготовления обедов для работников и обогрева помещений такого предприятия

О порядке отнесения сельскохозяйственным предприятием, применяет специальный режим налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства, сумм НДС в состав налогового кредита по операциям по приобретению угля, используемого в процессе приготовления обедов для работников и обогрева помещений такого предприятия   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26563/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку віднесення сільськогосподарським підприємством, яке застосовує спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спеціальний режим), сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту за операціями з придбання вугілля, яке використовується у процесі приготування обідів для працівників і обігріву приміщень такого підприємства, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 209.6 статті 209 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.
   
   Пунктом 209.2 статті 209 ПКУ визначено, що згідно із спеціальним режимом сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.
   
   При цьому під виробничими факторами, за рахунок яких сформовано податковий кредит, розуміються, зокрема товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції (підпункт 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ).
   
   Правила віднесення платниками податку на додану вартість (у тому числі сільськогосподарськими підприємствами, які застосовують спеціальний режим) суми податку до складу податкового кредиту визначено статтею 198 ПКУ. Так, зокрема, відповідно до підпункту «а» пункту 198.1 статті 198 ПКУ до складу податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.
   
   Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (далі – Порядок № 966).
   
   Відповідно до пункту 4 розділу V Порядку № 966:
   
    до розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 - 15 декларації) податкової декларації з ПДВ із позначкою «0110» включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість або без податку на додану вартість товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів, отриманих на митній території України від нерезидента послуг з метою їх подальшого використання у межах господарської діяльності платника податку, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою використання для постачання послуг за межами митної території України, та послуг, що здійснюються за межами митної території України з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 ПКУ, окремо за напрямами використання (здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом оподаткування);
   
   у розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» - «0123» відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ відображаються товари/послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до відповідних рядків податкових декларацій з ПДВ із позначками «0110» та «0121» - «0123».
   
   Враховуючи викладене, у разі якщо придбані сільськогосподарським підприємством, яке застосовує спеціальний режим, товари/послуги (у тому числі вугілля) використовуються при здійсненні іншої діяльності, не пов’язаної із виробництвом сільськогосподарської продукції, то сума ПДВ, сплачена постачальнику при їх придбанні, включається до складу податкового кредиту на підставі податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), та відображається у розділі II «Податковий кредит» податкової декларації з ПДВ із позначкою «0110».
   
   У разі якщо придбані сільськогосподарським підприємством, яке застосовує спеціальний режим, товари/послуги (у тому числі вугілля) частково використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції (наприклад обігрів приміщень для зберігання с/г продукції), а частково для іншої діяльності, то сума ПДВ, сплачена постачальнику при їх придбанні, розподіляється, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів, і відображається у складі податкового кредиту (на підставі податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН) у відповідних рядках розділу ІІ «Податковий кредит» податкових декларацій з ПДВ із позначками «0110» та «0121» - «0123».
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1571 2
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам