Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке проведения проверок

О порядке проведения проверок   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.09.2014 р. N 2843/6/99-99-22-03-01-15

   Державна фіскальна служба України розглянула звернення <...> щодо порядку проведення перевірок, надіслане листом Адміністрації Президента України від 15.08.2014 р., та, враховуючи норми, передбачені Податковим кодексом України, повідомляє таке.
   
   Щодо оскарження рішення про відмову у проведенні електронної перевірки
   
   Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75 статті 75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
   
   Відповідно до підпунктів 3.1 та 3.3 розділу III Порядку N 143 територіальний орган Міндоходів на підставі інформації, зазначеної платником податків у Заяві та доданих до неї документах для проведення електронної перевірки, і податкової інформації, наявної в територіальному органі Міндоходів, приймає рішення про проведення/непроведення такої перевірки.
   
   Рішення про непроведення перевірки може бути прийнято територіальним органом Міндоходів, якщо за результатами аналізу інформації встановлено, зокрема, такі обставини: бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291; ненадання платником податків разом із Заявою до територіального органу Міндоходів з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів в електронній формі, які відповідно до Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому пунктом 85.2 статті 85 Кодексу та інші аргументовані підстави, що технічно не дають змоги провести документальну перевірку електронним способом.
   
   При цьому відповідно до пункту 3.6 розділу III Порядку N 143 рішення про непроведення електронної перевірки не обмежує можливості повторного звернення платника податків із Заявою до контролюючого органу.
   
   Отже, оскарження в адміністративному або судовому порядку рішення про проведення/непроведення електронної перевірки ні Кодексом, ні Порядком N 143 не передбачено.
   
   Щодо переліку питань, які в 2014 році перевіряються при проведенні електронної перевірки
   
   Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75 статті 75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Кодексом податків та зборів та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів.
   
   Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) є перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку.
   
   Відповідно до підпункту 2.2 розділу II Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 03.06.2013 р. N 143 (далі - Порядок N 143), платником податків у заяві, крім інших даних, в обов'язковому порядку зазначається інформація про перелік податків, які будуть перевірятися під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки органом державної податкової служби (територіальним органом Міндоходів).
   
   Отже, під час проведення електронної перевірки підлягають перевірці єдиний податок, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, інші податки за наявності технічної можливості їх перевірки органом Державної фіскальної служби.
   
   Щодо можливості проведення електронної перевірки за податкові періоди до 01.01.2014 р.
   
   Як передбачено підпунктами 2.2 та 2.4 розділу II Порядку N 143, платником податків у заяві про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки (далі - Заява), крім загальних облікових даних, в обов'язковому порядку зазначається інформація про податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці.
   
   Електронна перевірка може бути проведена за визначені платником податків податкові періоди, за які не проводились документальні планові або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити), та у разі надання до територіального органу Міндоходів відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного базового податкового (звітного) періоду з відповідного податку (збору).
   
   Отже, електрона перевірка може охоплювати періоди, що передують 2014 року з урахуванням вимог та обмежень Кодексу.
   
   Голова
   
І. Білоус

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам