Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О правомерности начисления пени

О правомерности начисления пени   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
   
    ЛИСТ
   
    від 01.10.2015 р. N 15062/10/26-15-15-01-09

   Головне управління Державної фіскальної служби у м. Києві розглянуло звернення «» від щодо правомірності нарахування пені і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Пунктом 33 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації з податку на додану вартість, непогашені залишки сум ПДВ, заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року, задекларовані до бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року в рахунок зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних звітних (податкових) періодів, від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 ПКУ, та залишок від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року :
   
   а) або без проведення перевірок, передбачених статтею 200 ПКУ, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену п. 200¹.3 ст. 200¹ ПКУ (далі – реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення;
   
   б) або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному ст. 200 ПКУ у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.
   
   Відповідно до пункту 2 та пункту 5 розділу IX Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.10.2014 за № 1267/26044 (далі – Порядок №966), суми залишків від’ємного значення податку попередніх податкових періодів обліковуються у таблиці 1 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ у розрізі звітних (податкових) періодів, у яких такі суми виникли, та в розрізі видів такого від’ємного значення.
   
   Роз’яснення щодо заповнення декларації з ПДВ та додатків до неї надано листом Державної фіскальної служби України від 06.03.2015 №7796/7/99-99-19-03-02-17.
   
   Відповідно до п.п. 129.1.1 п.129.1 ст. 129 ПКУ пеня нараховується після закінчення встановлених строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу. При самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.
   
   Грошове зобов’язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності ( п.п.14.1.39.п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання (п.п.14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п.129.4. ст. 129 ПКУ).
   
   Крім того, Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" внесено заміни до Податкового кодексу України, а саме відповідно до статті 40 ПКУ, штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, за порушення строків, установлених цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість у сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов'язань з податку на додану вартість до бюджету або на спеціальні рахунки платників - сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу.
   
   У разі нарахування протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування податку на додану вартість зазначених штрафних санкцій такі штрафні санкції підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку на додану вартість протягом 14 робочих днів.
   
   З метою коректного заповнення сум, які вказуються в графах 4 та 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, ТОВ «» доцільно було б до дати подання такої декларації звернутися до контролюючого органу, в якому зазначене підприємство перебуває на обліку, для звірки залишків від'ємного значення станом на 01.02.2015 у розрізі податкових періодів їх виникнення.
   
   В.о. заступника начальника
   ГУ ДФС у м. Києві
Е.М. Пруднікова

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам