Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении информации о результатах рассмотрения и учета предложений по решению проблемных вопросов, возникающих в процессе администрирования налогов и сборов

О предоставлении информации о результатах рассмотрения и учета предложений по решению проблемных вопросов, возникающих в процессе администрирования налогов и сборов   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ДФС
   
   ЛИСТ
   
   від 03.12.2014 р. № 136/6/99-95-42-03-16

   
Виконавчому директору Незалежної асоціації
    банків України Коробковій О.А.
   
Про надання інформації

   
Шановна Олено Анатоліївно!

    Інформаційно-довідковий департамент ДФС розглянув Ваш лист від 30.10.2014 № 2194-30/10 про надання інформації стосовно результатів розгляду та врахування пропозицій щодо вирішення проблемних питань, які виникають в процесі адміністрування податків і зборів, наданих листом Незалежної асоціації банків України від 03.09.2014 № 2083-30/09, та повідомляє, що вказані пропозиції опрацьовано профільними структурними підрозділами Державної фіскальної служби України.
   
    За результатами розгляду слід зазначити наступне.
   
   1. Щодо можливості подання до контролюючих органів повідомлення про об’єкти оподаткування чи об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, за формою 20-ОПП в електронному вигляді.
   
    Подання повідомлень за ф. № 20-ОПП не має періодичного характеру та не може прирівнюватись до подання звітності.
   
    Разомм з тим, подання повідомлення за ф. № 20-ОПП в електронному вигляді із накладанням ЕЦП засобами сервісу Електронний кабінет платника податків заплановано та буде реалізовано за наявності фінансування.
   
   2. Щодо спрощення процедури проведення зустрічних звірок з податку на прибуток та ПДВ працівниками податкових органів.
   
    Відповідно до статті 73 Податкового кодексу України зустрічні звірки не є перевірками і проводяться контролюючими органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою отримання податкової інформації даних суб’єктів господарювання щодо платника податків.
   
    Зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб’єкта господарювання, що здійснюється контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.
   
    Можливість проведення зустрічних звірок дає змогу контролюючим органам здійснювати контрольно-перевірочні заходи шляхом виявлення суб’єктів підприємництва з найбільшими ризиками несплати податків, що, в свою черуг, призводить до зменшення кількості перевірок та мінімізує втручання у бізнес.
   
    На сьогодні зустрічні звірки проводяться у суб’єктів господарювання щодо здійснення оперрацій, з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов’язань.
   
    Слід зазначити, що кількість проведених контролюючими органами зустрічних звірок має постійну тенденцію до зменшення. Так, у 2013 році їх кількість зменшилась майже удвічі порівняно з 2012 роком.
   
    Тобто питання врегульовано Податковим колдексом України та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1232 «Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок».
   
   3. Щодо спрощення процедури отримання квитанцій при надсиланні звітності в електронному вигляді в останні дні граничного строку подання.
   
    Спрощення процедури отримання платниками податків квитанцій щодо поданої ними звітності вже реалізовано в Електронному сервісі «Електронний кабінет платника податків», а саме:
   
          звітність приймається пакетом (декларація з усіма додатками);
   
          надається одна квитанція, у якій платник повідомляється про прийняття органами ДФС поданої ним звітності;
   
           час очікування квитанції – декілька секунд після відправлення декларації.
   
    Проводиться роз’яснювальна робота серед платників податків щодо подання звітності значних обсягів заздалегідь, не очікуючи останніх днів граничного строку подання.
   
   4. Щодо зміни редакції абзацу 13 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України.
   
    Система електронного адміністрування податку на додану вартість передбачає формування податкового кредиту виключно на підставі податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та документів, які визначені у абзацах а) та б) пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України.
   
    Пропозиція щодо формування податкового кредиту на підставі скарг на постачальника суперечить принципам системи електронного адміністрування податку на додану вартість, тому не підтримується.
   
   5. Щодо внесення змін до податкових накладних, які вже зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.
   
    З моменту запровадження податкових накладних напрацьована достатня практика, яка дозволяє платникам не допускати помилок при їх заповнені. Крім того, це питання неодноразово роз’яснено в чисельних податкових консультаціях та в Базі знань. Із запровадженням електронного адміністрування ПДВ податкова накладна складатиметься виключно в електронній формі, що мінімізує можливість допущення технічних помилок.
   
   6. Щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно оповіщення платника податку на додану вартість про зняття з ПДВ-рахунку коштів для здійснення оплати податку на додану вартість за результатами складання декларації.
   
    Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, передбачає, що платник податку має можливість отримувати у ДФС інформацію про стан свого рахунку в системі електронного адміністрування податку.
   
    Пропозиція стосовно реалізації сервісу оповіщення платника податку на додану вартість про зняття з ПДВ-рахунку коштів для здійснення оплати податку на додану вартість підтримується.
   
   7. Щодо внесення змін до пункту 1.2 статті 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України стосовно визначення бази оподаткування військовим збором, зокрема по виплатах за цивільно-правовими договорами.
   
    У Верховної Раді України зареєстрований проект Закону України щодо усунення неузгодженостей при стягненні військового збору» (реєстр. № 5047 від 09.09.2014), у разі прийняття якого будуть створені правові підстави для обчислення та стягнення військового збору з доходів з джерелом виплати з України у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, у тому числі за цивільно-правовими договорами, які включаються до фонду оплати праці.
   
    Разом з цим відповідно до пункту 34 Положення «Про Державну фіскальну службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, Державною фіскальною службою України направлено до Міністерства фінансів України проект узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування доходів фізичних осіб військовим збором.
   
   8. Щодо створення єдиного інформаційного ресурсу для розміщення рішень всіх органів місцевого самоврядування (місцевих рад), пов’язаних із змінами в адмініструванні плати за землю.
   
    Пропозиція щодо створення єдиного інформаційного ресурсу, який забезпечить контролюючі органи повною інформацією стосовно рішень всіх органів місцевого самоврядування щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки або про встановлення місцевих податків і зборів, є слушною.
   
    Разом з цим створення зазначеного ресурсу не належить до компетенції контролюючих органів Державної фіскальної служби України. Управління у сфері оцінки земель здійснює центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
   
   9. Щодо внесення змін до пункту 118.2 Податкового кодексу України.
   
    Оскільки вказана норма застосовується лише у випадках порушення вимог щодо здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків доцільно залишити діючу редакцію пункту 118.2 статті 118 Податкового кодексу України без змін.
   
    До того ж, діюча сума штрафу є превентивною мірою для запобігання невиконання вимог Податкового кодексу України. Зменшення суми штрафу може спричинити збільшення кількості порушень.
   
   10. Щодо внесення змін до підпункту 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 Податкового кодексу України в частині уточнення терміну «відокремлений підрозділ».
   
    15 вересня 2014 року у Верховної Раді України за № 5079 зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)» (далі – законопроект № 5079), підготовлений з урахуванням зауважень та пропозицій, наданих під час громадського обговорення Концепції податкової реформи.
   
    Законопроектом № 5079, зокрема передбачено реформування справляння податку на прибуток – побудова обліку на стандартах бухгалтерського обліку та визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, розрахованого у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток» Податкового кодексу України, а саме: амортизації необоротних активів; резервів (забезпечень); фінансових операцій та обмежень окремих видів витрат та преференцій.
   
    При цьому для платників з річним доходом до 20 млн. грн. надано можливість визначати об’єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку без проведення коригувань.
   
    Крім того, з урахуванням положень законопроекту:
   
          скасовується 32 обмеження по врахуванню витрат (скасовуються обмеження витрат на навчання, маркетинг, рекламу, відрядження, благодійність, страхування, в тому числі добровільне медичне страхування працівників, та інше);
   
          встановлюється єдиний термін подання річної податкової декларації з податку на прибуток – до першого червня наступного календарного року замість першого березня та скасовується подання квартальної декларації з цього податку;
   
          підвищується з 10 до 20 млн. грн. максимальний розмір річного доходу для платників, які не повинні сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток;
   
    Також до переліку платників податків з податку на прибуток не включено відокремлені підрозділи.
   
   Зазначений законопроект на сьогодні доопрацьовується.
   
   Дякуємо за співпрацю.
   
   З повагою
   
   Директор Інформаційно-довідкового
   департаменту ДФС
І.Л. Романов

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам