Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О представлении документов для таможенного оформления товаров

О представлении документов для таможенного оформления товаров   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.02.2015 р. N 3327/7/99-99-24-02-02-17
   
Керiвникам митниць
   
Про подання документiв для митного оформлення товарiв

    Вiдповiдно до дослiдження Свiтового Банку "Doing Business" за напрямком "Мiжнародна торгiвля", проведеного у 2014р., кiлькiсть документiв, необхiдних для проведення зовнiшньоторговельної операцiї в Українi, у тому числi для її митного оформлення, у порiвняннi з попереднiм перiодом збiльшилась.
   
    Звертаємо увагу, що згiдно зi статтями 264 (ч.2) та 335 (ч.3) Митного кодексу України (далi - МКУ), при здiйсненнi митного оформлення товарiв разом з митною декларацiєю подаються лише рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару, та у випадках, встановлених МКУ, декларацiя митної вартостi. Вiдомостi про документи, визначенi статтями 257 (ч.8) та 335 (ч.3) МКУ, зазначаються у встановленому порядку в митнiй декларацiї.
   
    Таким чином, митним законодавством, у т.ч. главами 6 - 11 МКУ, врегульовано питання щодо необхiдностi надання пiд час декларування товарiв тiльки тих документiв, що мiстять вiдомостi, необхiднi для митного оформлення.
   
    У зв'язку з цим, прошу довести до вiдома декларантiв та митних брокерiв, що пiд час електронного декларування товарiв необхiдно утримуватись вiд надсилання разом з митною декларацiєю сканованих примiрникiв документiв, якщо такi документи не є необхiдними для здiйснення митних формальностей або вже надсилались пiд час митного оформлення iнших товарiв.
   
    Також повiдомляємо, що ДФС розглядається питання щодо впровадження обмежень у прийняттi таких документiв до ЄАIС програмними засобами.
   
   Заступник Голови
А.В. Макаренко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6140 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам