Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О представлении налоговой декларации по рентной плате

О представлении налоговой декларации по рентной плате   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
    від 12.10.2015 р. № 37619/7/99-99-15-04-01-17

   
Головні управління ДФС в областях,
   м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС –
   Центральний офіс з обслуговування великих платників

   
Про подання Податкової декларації з рентної плати

   Відповідно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) базовий податковий (звітний) період для рентної плати (далі – Плата) дорівнює календарному кварталу.
   
   На підставі п. 257.3 ст. 257 Кодексу платник Плати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, подає до відповідного контролюючого органу за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, податкову декларацію, яка містить додатки:
   
   1) з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
   
   за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
   
   за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
   
   2) з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин – за місцезнаходженням ділянки надр;
   
   3) з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – за місцем податкової реєстрації;
   
   4) з рентної плати за спеціальне використання води – за місцем податкової реєстрації;
   
   5) з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – за місцезнаходженням лісової ділянки;
   
   6) з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України – за місцем його податкової реєстрації.
   
   Наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 „Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496 (далі – наказ № 719), який набрав чинності з дня його офіційного опублікування (Офіційний вісник України, 2015, № 75 (29.09.2015), ст. 2483) – 29 вересня 2015 року, затверджено форму Податкової декларації з Плати.
   
   Згідно з п. 46.6 ст. 46 Кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
   
   Таким чином, за новою формою, затвердженою наказом № 719, Податкова декларація з Плати буде подаватися за ІV квартал ц.р. та наступні податкові періоди.
   
   За ІІІ квартал ц.р. платники Плати залежно від об’єкта оподаткування звітуються за формами, затвердженими наказами ДПА України:
   
   від 24.12.2010 № 1011 „Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aміaкy територією України” (далі – форма № 1011), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819;
   
   від 24.12.2010 № 1018 ,,Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України” (далі – форма № 1018), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 28/18766;
   
   та наказами Міністерства фінансів України:
   
   від 17.09.2012 № 1000 „Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами” (далі – форма № 1000), зареєстрованим у Miністерстві юстиції України 15.10.2012 за № 1732/22044;
   
   від 21.12.2012 № 1403 „Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води” (далі – форма № 1403), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655;
   
   від 21.12.2012 № 1404 ,,Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових pecypcів” (далі – форма № 1404), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 172/22704.
   
   Проте форми №№ 1011, 1018 передбачають базовий податковий (звітний) період – календарний місяць.
   
   У зв’язку з цим пропонуємо рекомендувати платникам Плати подати розрахунки за діючими формами №№ 1011, 1018 із зазначенням у рядку 1 „податковий період” цифри „9”, що буде означати подання розрахунків за ІІІ квартал 2015 року із граничним строком подання – 9 листопада 2015 року.
   
   Граничним строком сплати та датою проведення нарахування до ІКП для таких розрахунків є 19 листопада 2015 року.
   
   При цьому при заповненні розрахунків платники мають дотримуватися таких рекомендацій.
   
   Форма № 1018:
   
    у рядку 2.1 „Нараховано збору усього за звітний місяць” розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;
   
    у колонці 2.1 „Вид документа (ліцензія або дозвіл)” розділу І вказати ліцензію або дозвіл на радіочастотні ресурси три рази, окремо липень, серпень, вересень, у разі дії у відповідному місяці.
   
   Форма № 1011:
   
    у рядку 4 „Податкове зобов’язання за звітний період” розділу ІІ необхідно зазначати зобов’язання за звітний квартал;
   
    у рядку 3 „об’єкт оподаткування” додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами та у рядку 6 „об’єкт оподаткування” додатка до Податкового розрахунку з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України вказати об’єкт оподаткування за три місяці ІІІ кварталу цього року.
   
   Слід зазначити, що подані платниками податків, зокрема в електронному вигляді, розрахунки за формами №№ 1011, 1018, з показниками за окремі податкові (звітні) періоди липень, серпень, вересень 2015 року не підлягають рознесенню до ІКП. Отже, збереженим у центральній базі даних ІС „Податковий блок” зазначеним розрахункам підрозділами приймання та обробки податкової звітності має бути присвоєно статус „Історія подання” на підставі службових записок (із визначеним переліком таких розрахунків), наданих відповідальними за адміністрування податку підрозділами, згідно із резолюцією керівника (заступника керівника) контролюючого органу.
   
   Форми №№ 1403, 1404 передбачають базовий податковий (звітний) період – календарний квартал та подаються за звітний (податковий) період три квартали 2015 року.
   
   Згідно з п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.
   
   У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації у паперовому вигляді, складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.
   
    Водночас податковий розрахунок з рентної плати за видобування нафти та газового конденсату подається одним квартальним розрахунком, оскільки відповідно до п. 252.8 ст. 252 Кодексу фактична ціна реалізації для нафти та конденсату визначається за податковий (звітний) період станом на перше число місяця, що настає за податковим (звітним) періодом.
   
   Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів та платників Плати для використання у роботі.
   
   Голова
Р.М. Насіров

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам