Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении норм подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 раздела ХІІ НКУ

О применении норм подпункта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 раздела ХІІ НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
    ЛИСТ
   
   від 03.11.2015 р. № 1726/10/19-00-17-01-25/11074

   Головне управління ДФС у Тернопільській області на Ваш запит щодо надання роз’яснення про застосування норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI із змінами та доповненнями, повідомляє таке.
   
   Згідно підпункту 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Кодексу платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
   
   Відповідно підпункту 266.2.1 пункту 266.2 статті 266 Кодексу об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
   
   У абзаці є підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Кодексу передбачено, що не є об’єктом оподаткування будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
   
   З метою застосування норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України при визначенні промислових підприємств, необхідно дотримуватись вимог Національного класифікатора України ДК 009:2010 та Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.
   
   Промислове підприємство - це підприємство, що виробляє промислову продукцію у визначених обсягах згідно з заданою технологією.
   
   Термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, які відносяться до таких галузей економічної діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, електроенергія, газ, водопостачання і санітарне обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку (ст. 1 Конвенції про допомогу у випадках виробничого травматизму в м.Женева від 8 липня 1964 року № 121).
   
   Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року № 530 (далі – ДК 009:2010), економічна діяльність – процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.
   
   Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) є складовою ДК 009:2010, згідно з яким процес промислового виробництва – це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів», C «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами» та F «Будівництво».
   
   Тобто, з метою застосування норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 ПКУ промисловими вважаються підприємства, які відповідно до ДК 009:2010 відносяться до секцій:
   
   B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;
   
   C «Переробна промисловість», зокрема виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів,виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації тощо;
   
   D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»;
   
   E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами»;
   
   F «Будівництво».
   
   Також, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації наказом від 17.08.2000 № 507 затверджено і введено в дію Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДК 018-2000), призначений для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні. Об’єктами класифікації в ДК 018-2000 є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення.
   
   Згідно з ДК 018-2000 до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) належать будівлі промислові – будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо.
   
   Оскільки все майно цукрового заводу, включаючи і нерухоме майно, перейшло у власність та оприбутковано на баланс Банку як кредитора –заставодержателя, з метою його подальшого продажу або для передачі в оренду воно не відноситься до будівель промисловості, зокрема виробничих корпусів, цехів, складських приміщень промислових підприємств.
   
   Враховуючи вищевказане, нерухоме майно вказаних цукрових заводів є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на загальних підставах.
   
   Заступник начальника
С. С. Господарик

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам