Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении упрощенной системы налогообложения

О применении упрощенной системы налогообложения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 18862/10/26-15-15-04-18

   
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо застосування спрощеної системи оподаткування та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Згідно з п.291.2 ст. 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс), спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених главою 1 розділу XIV, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
   
   Відповідно до п. 291.3 ст. 291 Податкового кодексу юридична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим для платників єдиного податку, та реєструється в порядку, визначеному законодавством.
   
   Обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності визначено п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.
   
   Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи згідно п.293.3 ст.293 Податкового кодексу встановлюється у розмірі:
   
   - 2 відсотки доходу - у разі сплати ПДВ згідно з Податковим кодексом;
   
   - 4 відсотки доходу - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
   
   У відповідності до пп.2 п.292.1 ст.292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п.292.3 ст.292 Податкового кодексу.
   
   Пунктом 292.2 ст.292 Податкового кодексу передбачено, що при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.
   
   Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
   
   У відповідності до пп. 14.1.138 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу, основні засоби - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
   
   У відповідності до п.5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04. 2000 року N 92, для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами – основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
   
   До основних засобів належать:
   
   - земельні ділянки;
   
   - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом;
   
   - будівлі, споруди та передавальні пристрої;
   
   - машини та обладнання;
   
   - транспортні засоби;
   
   - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
   
   - тварини;
   
   - багаторічні насадження;
   
   - інші основні засоби.
   
   Таким чином, обмеження щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, які визначені п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу не стосуються продажу основних засобів.
   
   Враховуючі вищезазначене, у відповідності до 292.2 ст.292 Податкового кодексу у разі якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід від продажу основного засобу буде визначатися як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу такого основного засобу, та його залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу. Дохід від такої операції буде оподатковуватися згідно із п.293.3 ст.293 Податкового кодексу.
   
   Відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.
   
   Згідно ст. 52 Податкового кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   Заступник начальника
Е.М.Пруднікова

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам