Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О расчете суммы налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки, и порядка формирования налогового кредита в случае применения таким плательщиком кассового метода в условиях системы электронного администрирования НДС

О расчете суммы налога, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН налоговые накладные и/или расчеты корректировки, и порядка формирования налогового кредита в случае применения таким плательщиком кассового метода в условиях системы электронного администрирования НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.12.2015 р. № 26566/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо обрахунку суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі – реєстраційна сума), та порядку формування податкового кредиту у разі застосування таким платником касового методу в умовах системи електронного адміністрування ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Норми ПКУ щодо порядку формування платниками податку на додану вартість податкового кредиту за касовим методом, які були чинними до дати запровадження системи електронного адміністрування ПДВ, після дати запровадження такої системи (у тому числі у звичайному режимі) не змінювалися.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 ПКУ касовий метод для цілей оподаткування згідно з розділом V ПКУ – метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).
   
   Таким чином платник податку на додану вартість, який застосовує касовий метод, в умовах дії системи електронного адміністрування ПДВ, здійснює формування податкового кредиту на дату списання коштів зі свого банківського рахунку (видачі з каси) в рахунок оплати вартості поставлених товарів/послуг (або на дату надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів/послуг), тобто за аналогічними правилами, які діяли до дати запровадження такої системи.
   
   Одночасно слід зазначити, що виходячи з положень пункту 2001.3 статті 2001 та пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, реєстраційна сума, зокрема ∑НаклОтр, обраховується на підставі документів (податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), складених починаючи з 01.07.2015, незалежно від того, в якому періоді у платника податку виникає право на податковий кредит або платник відносить суми ПДВ до складу податкового кредиту.
   
   Отже, податкові накладні/розрахунки коригування, складені до 01.07.2015, не беруть участь в обрахунку реєстраційної суми платника податку, незалежно від того, в якому періоді у платника податку виникає право на податковий кредит за такими податковими накладними/розрахунками коригування.
   
   Щодо застосування штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних слід зазначити, що відповідно до пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, складених починаючи з 1 жовтня 2015 року, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в ЄРПН тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафних санкцій.
   
   Виключень щодо кола платників, на які такі фінансові санкції не поширюються, ПКУ не визначено.
   
   При цьому, враховуючи норми пункту 35 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 жовтня 2015 року, штрафні санкції, визначені пунктом 1201.1 статті 1201 ПКУ, не застосовуються.
   
   Крім того, інформуємо, що зважаючи на всю складність проблемної ситуації, що виникла на сьогодні у платників податків, які застосовують касовий метод податкового обліку, ДФС при підготовці пропозицій щодо внесення змін до ПКУ буде опрацьовано питання із врегулювання проблем платників податків, які застосовують касовий метод, в умовах системи електронного адміністрування ПДВ.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам